Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Sant Joan de Déu/CR) Més de 3.400 persones han estat ateses espiritualment per el Servei d'Atenció Espiritual i Religiós (SAER) el 2019 per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, segons les dades de la memòria que la congregació ha presentat aquest mes de setembre. Aquest servei consta de l'acompanyament respectuós de persones malaltes i les seves famílies amb l'objectiu de ser un suport i oferir oferim orientació per viure amb serenitat i sentit moments vitals difícils..

La Província d'Aragó-Sant Rafael de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu ha atès durant 2019 a més 374.000 persones a través dels seus 12 hospitals, centres assistencials i recursos socials. L’atenció a través dels 12 hospitals i centres assistencials que la Institució disposa a les comunitats autònomes d'Aragó, Balears, Catalunya, Madrid i Navarra, han arribat a més de 365.000 persones. A més, s'han atès més de 9.800 persones en situació o en risc d'exclusió a través dels diferents recursos socials a les ciutats de Barcelona, València, Múrcia, Manresa i Palma de Mallorca.

Al llarg de 2019, el Servei d'Atenció Espiritual dels centres de l’orde ha atès individualment a més de 3.400 persones i ha realitzat més de 500 accions grupals i 667 celebracions religioses. Des de la seva identitat cristiana i fidels al carisma hospitalari, l'Ordre, en el seu quefer assistencial, respecta la diversitat de confessions religioses i acompanya a través de serveis especialitzats a les persones que té cura oferint-los el suport espiritual necessari en la seva situació de patiment i fragilitat.

La formació és un dels pilars de l’acció de l’orde a la província d’Aragó-Sant Rafael, on han instruït a més de 5.000 persones en l'àmbit de la infermeria i de la medicina. Així mateix compten amb més de 500 projectes d'investigació i 222 assaigs clínics.

La qualitat i la responsabilitat, així com l'atenció integral a la persona, segueixen sent la base essencial de el servei i gestió de més de 6.900 professionals, de més de 2.900 voluntaris i dels 60 Germans que conformen la Província d'Aragó-Sant Rafael.