Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Bisbat de Lleida) El jesuïta Ramon Ribas va impartir una conferència telemàtica sobre el sagrament de 'La Unció dels malalts' organitzada per la Delegació de Pastoral de la Salut del bisbat de Lleida. Ribas va explicar que el sagrament de la Unció dels malalts "no és un sagrament de mort perquè tots els sagraments són de vida i de vida plena". I va destacar que "encara hi ha gent que té por de demanar aquest sagrament pels seus familiars perquè té por que s'impressionin". Ribas va explicar que de forma errònia "s'espera que la persona estigui inconscient i d'aquesta manera es perd el sentit del sagrament". Per això va destacar que "el sentit del sagrament de la Unció és donar-te la força per viure plenament el temps o de vellesa".

En la mateixa línia va afegir que el Concili Vaticà II va restaurar el sentit original d'aquest sagrament "posant en relleu l'ajuda de Crist i de l'Església per l'etapa de la malaltia i de la vellesa". Va explicar que un sagrament "és un signe sensible i eficaç de la Gràcia de Déu instituït per Jesús". "Aquest signe ha de parlar per si mateix, ningú ha d'explicar que evoca el sagrament". I en la mateixa línia va destacar que en l'administració del sagrament "hem de cuidar molt la transparència del signe perquè tothom l'entengui correctament".

El jesuïta va destacar que els sagraments evoquen, convoquen i provoquen. "La comunitat cristiana en el sagrament de la unció evoca a la compassió de Jesús amb els malalts, se sent convocada entorn del malalt per pregar amb ell, consolar-lo, demana la seva salut, ungir-lo amb l'oli en nom de Jesús, i en aquell moment podem dir que el centre de l'Església és el malalt".

Va recordar que sant Jaume deia que "ungeixin al malalt amb oli en nom del Senyor i prenguin per ell, la pregària de la fe salvarà al malalt i el posarà bo i li seran perdonats els pecats". Va afegir que "en l'oli beneit pel bisbe es fa visible Jesús i la seva compassió pels malalts". "L'oli és el signe sensible i eficaç en el sagrament de la unció", va dir.

Ribas va dir que des d'antic l'Església ha brillat per l'atenció als malalts, i els malalts que ningú volia atendre. I en aquest sentit va destacar que els ordes religiosos dedicats a l'atenció als malalts. Va afegir la importància dels gestos en el ritual de la Unció que "hem de cuidar com per exemple la pregària amb la comunitat sobre el malalt". "Diu sant Jaume que el perdó està mediatitzat per la pregària perquè és la pregària de la comunitat la que salvarà al malalt, que vol dir que li perdona els pecats i fa que recuperi la fe amb Déu".

En aquest ritual també es llegeix un text de la Sagrada Escriptura i Ribas va demanar que "s'esculli un text que parli al malalt en aquestes circumstàncies i l'ajudi a viure el consol de Jesús". "Amb relació al comentari de la Sagrada Escriptura cal que sigui breu i si pot ser participat pels assistents". A continuació, va explicar el signe de la imposició de mans "que representa a Jesús que s'entendreix amb el seu fill malalt". I per acabar el ritual "tenim el rés del Parenostre que ens posa en comunió amb tota l'església universal", va dir.