Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Afers Religiosos) El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l'increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s'ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.
Per tal de promoure la innovació i recerca en la diversitat religiosa, la Direcció General d'Afers Religiosos (DGAR) convoca, des del 2014, les jornades RELIG. La temàtica de la jornada RELIG d'enguany es destina a reflexionar sobre com els conceptes de desenvolupament sostenible i ecologia integral esdevenen punt de trobada i de diàleg entre les diferents confessions religioses.

Amb l’objectiu de fer difusió de projectes de recerca sobre sostenibilitat i religió, així com donar a conèixer recursos divulgatius i experiències sobre ecologia i sostenibilitat impulsades per les confessions religioses, la jornada està dirigida al personal al servei de les administracions públiques catalanes. Específicament aquell que ha de planificar serveis públics o atendre persones d'orígens culturals i de religions diverses, com professionals de l'àmbit d'intervenció social, l'ecologia i la sostenibilitat; investigadors en matèria d'afers religiosos i sostenibilitat o aquells vinculats al teixit associatiu religiós.

La RELIG és una activitat gratuïta que tindrà lloc a l’Escola d'Administració Pública de Catalunya el 27 de novembre. Les places son limitades prèvia inscripció.

Programa de la jornada

8.45 Acreditació dels participants
9.00 Presentació institucional
Marcel·lí Joan Alsinella, director general d'Afers Religiosos
9.15 Ponència inaugural. “L'ecologia integral, un pont de diàleg entre religions i un servei necessari a la societat” A càrrec d’Antoni Matabosch i Soler. Catedràtic emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Delegat catòlic i president del Grup de Treball Estable de Religions (GTER).
10.00 La recerca sobre sostenibilitat, espiritualitat i religió. Presentació de projectes de l'àmbit universitari.
- Projecte de recerca “Participen les comunitats religioses presents a Catalunya en la cultura climàtica?” Universitat Internacional de Catalunya amb finançament de la DG d'Afers Religiosos a la convocatòria RELIG 2018. Sílvia Albareda Tiana, directora de Sostenibilitat de la UIC.
- Curs de Postgrau “Significats i Valors Espirituals de la Natura”. Universitat de Girona. Josep Maria Mallarach, (director) i Josep Gordi Serrat (coordinador) del postgrau.
11.30 Pausa
12.00 00 Presentació d'experiències sobre ecologia i sostenibilitat impulsades des de les confessions religioses.
Moderació a càrrec de Joan Hernández Serret, director del Grup de Treball Estable de Religions.
- Xarxa de Parròquies i comunitats cristianes EcoSolidàries. Maria Bargalló Castellón, vice-presidenta de Justícia i Pau
- Ecologia i Islam. Dídac P. Lagarriga, col·laborador de la Fundación de Cultura Islàmica (FUNCI).
- El budisme davant la crisi planetària. Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes.
- La Fe Bahá'í i l'ecologia. Comunitats Bahá'ís.