Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Enllaços relacionats

(Núria Vallmitjana -IQS) El gran nombre d’articles que es publiquen actualment en revistes científiques al voltant del SARS-CoV-2 reflecteixen la gran preocupació social per la pandèmia i el compromís d’investigadors en aportar solucions que permetin afrontar aquest repte, des de la comprensió dels mecanismes d’actuació del virus, fins les teràpies de tractament dels malalts, o els models per a la prevenció i l’erradicació.

A hores d’ara, tots sabem que el virus causa malalties infeccioses que afecten al sistema respiratori i gastrointestinal. Els símptomes varien des del típic refredat fins a dificultats respiratòries greus i pneumònia. La propagació té lloc essencialment amb el contacte entre persones, d’una manera molt ràpida, i la gran preocupació dels diversos territoris es poder fer front a l’increment de malalts greus des dels seus respectius sistemes sanitaris.

Les pràctiques actuals per a controlar la propagació del virus i reduir el nombre de contagis es basen en l’aïllament de la població i el distanciament entre persones. També en les mesures d’higiene i la realització de test de diagnosi més o menys massius, segons els territoris, i els corresponents períodes de quarantena. Addicionalment, es treballa intensivament en estudis clínics de nous medicaments i altres ja existents, per a donar resposta a les diverses simptomatologies greus, mentre paral·lelament altres investigadors miren de desenvolupar una vacuna efectiva en el mínim temps possible.

Volem destacar aquí l’article de prospectiva publicat en la revista Advanced Materials Letters, per part del Carlos Semino, professor del Departament de Bioenginyeria d’IQS, junt amb altres investigadors de països diversos, sota el títol “Current Scenario of Coronavirus Pandemic”. Aquest grup d’ investigadors conforma el Consorci creat per la International Association of Advanced Materials (IAAM) com fòrum de debat sobre assistència sanitària d’alta tecnologia.

En l’article, els científics avaluen la situació global, els esforços de la comunitat científica i la prospectiva de la pandèmia d’aquest coronavirus. En  el mateix, es posa de manifest que hi ha una necessitat urgent de models preventius i de la seva política d’implementació a nivell global. Per una banda, la disminució gradual del cost de seqüenciació dels genomes permetrien realitzar estudis de tendència, diagnosi i vigilància en temps real, imprescindible per a la detecció ràpida de brots de malaltia i alhora per comprendre el seu mecanisme d’acció. Per altra banda, la digitalització obra noves oportunitats de models de diagnosi més ràpides i precises a partir de dispositius personals connectats globalment. Així doncs, aquests models es basen en integrar tres tecnologies de camps diversos com són la darrera tecnologia en biosensors, Internet de les coses (IoT) i intel·ligència artificial (IA).

Cal doncs, compartir coneixement i tecnologia per combatre els reptes del coronavirus d’una manera més eficaç.