Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(RACC) El RACC i el Servei Català de Trànsit convoquen la 15a edició del concurs educatiu ‘Joves i Mobilitat’ amb l’objectiu de promoure actituds i valors de mobilitat segura, sostenible i responsable entre els adolescents de Catalunya. La temàtica d’aquesta edició, “Vianants, la mo-bilitat més sostenible”, se centra en fer valdre el fet de caminar i la seva projecció com a mitjà de transport. L’objectiu és que els joves reflexionin sobre el rol dels vianants a la mobilitat actual, tot entenent que caminar és la manera de desplaçar-se més natural per a l’ésser humà i el mode de transport més sostenible i saludable. El concurs està adreçat a alumnes de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau. 

A més, a escala escolar la 15a edició del concurs premiarà, per tercer any consecutiu, el Millor Projecte Educatiu en Mobilitat Segura en reconeixement a les activitats que realitzen els centres regularment durant el curs (setmana de la mobilitat, campanyes de seguretat o d’ús de les bicicletes, xerrades divulgatives de mossos o policies locals, treballs de síntesi, treballs de recerca, senyalització viària al centre, etc.). 

Per presentar els treballs, l’alumnat ha de comptar amb la col·laboració d’un tutor o tutora dels seus centres educatius o de lleure. Els treballs, que es poden entregar de forma individual o en grups de fins a 4 components, han de presentar-se al web www.jovesimobilitat.cat abans del 30 d’abril de 2022. En aquesta pàgi-na, els professors i educadors trobaran recursos informatius i diverses propostes didàctiques sobre mobilitat, seguretat viària i convivència. El concurs Joves i Mobilitat, que compta també amb la col·laboració del Departament d’Educació de la Generalitat i amb diferents patrocinadors, ha registrat durant la seva trajectòria una participació de prop de 19.700 adolescents de tota Catalunya que han donat la seva visió sobre la mobilitat en gairebé 13.000 treballs. 

Sobre el concurs 

El concurs Joves i Mobilitat és un projecte educatiu que va néixer el 2008 per ajudar els estudiants d’entre 12 i 18 anys de Catalunya a reflexionar sobre la responsabilitat i els riscos que implica la conducció d’un vehicle. La profunda transformació de la societat en els últims anys i les implicacions que se’n deriven en termes de seguretat viària, necessitats quotidianes de desplaçaments i protecció de l’entorn han fet evolucionar el concurs cap a una visió molt més completa i transversal del que significa avui la mobilitat.