Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Salesians) Tots reconeixem la participació juvenil com un dels pilars bàsics de qualsevol ambient educatiu salesià, així ho va voler Don Bosco, que va fer de la pedagogia de la confiança un element essencial perquè tot cobrés sentit a casa seva. No volia que els joves fossin tractats com a simples destinataris, els volia protagonistes de l'acció educativa. Moltes de les seves frases que posteriorment fem servir com a lemes recurrents, ens posen en sintonia amb aquesta afirmació: "Sense la vostra ajuda no puc fer res", "cal que ens posem d'acord".

Aquest protagonisme o participació juvenil cobra especial rellevància en l'ambient Esplai-Centre Juvenil; sense aquest element deixaria de ser un espai educatiu salesià, així ho estableix la seva proposta educativa: "Acompanyats per la comunitat educativa els joves són els protagonistes i artífexs del seu propi creixement personal i comunitari".

Actualment la participació i corresponsabilitat en els centres juvenils salesians s'articula a través d'elements fixats tant en la proposta educativa com a les opcions organitzatives de la pròpia Pastoral Juvenil Salesiana, procurant la implicació directa dels joves en la vida de l’Esplai-Centre Juvenil, a través de comissions, equips de coordinació, gestió de projectes, processos formatius... tot possibilitant la tasca d'atendre qüestions que els afecten, tot aprofitant les oportunitats que els ofereix l'exercici dels seus drets com a ciutadans i facilitant els mitjans perquè puguin exercir-los en un clima de responsabilitat i maduresa.

Un bon exemple és la gestió i participació directa d'entitats d'incidència social i política com ho són les associacions juvenils locals o les Federacions autonòmiques. En l’actualitat la inspectoria salesiana compta amb cinc Federacions de Centres Juvenils, a través d'aquestes entitats es participa en consells i taules autonòmiques de joventut, en plataformes socials en què ampliar horitzons en temes com educació, exclusió, voluntariat, etc.

A la col·laboració amb altres organitzacions juvenils, moviments, consells diocesans o parroquials de joventut, s´hi afegeixen alhora les organitzacions nacionals i internacionals en les quals poden descobrir que no estan sols, que són part d’un projecte més ampli que transcendeix les divisions administratives o polítiques del que és local. Sorgeix així la Confederació de Centres Juvenils Don Bosco d’Espanya i l’organització internacional Don Bosco Youth Net, com a espais de trobada, reflexió i formació.

En definitiva, es genera tot un sistema i estructura perquè, sigui quin sigui el model de participació, estigui sempre a el servei del desenvolupament d’un projecte educatiu, que posa a la persona del jove al centre. Són els nens, nenes, adolescents i joves, destinataris, i alhora protagonistes, de l’ambient Esplai-Centre Juvenil. A fi i efecte que puguin respondre a la frase de Don Bosco: "Sense la vostra ajuda no puc fer res", amb l´afirmació decidida: "Aquí Estic!".