Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) Acaba de sortir un llibre que ofereix unes noves oracions per a la missa per a tots els dies de l’any litúrgic: Noves oracions per a la missa. L’autor, Josep Lligadas, afirma en la presentació de les motivacions que l’han dut a escriure’l, que les actuals oracions que s‘utilitzen a la missa, tant la inicial (l’anomenada “col·lecta) o la final (l’anomenada “postcomunió”), i que procedeixen en general de molts segles enrere, corresponen a una manera de viure la fe, l’espiritualitat, la relació amb Déu i la presència en el món que molt poc té a veure amb com les vivim nosaltres. Per tant fan molt difícil que el poble cristià s’hi senti identificat i que pugui viure les celebracions amb plenitud.

El llibre fa una proposta alternativa partint de les oracions que des de fa un any s’han anat publicant al blog de Catalunya Religió afegint els tres cicles litúrgics complerts. 

L’autor assenyala també que, si bé és cert que la litúrgia que celebrem no se l’ha de fer cadascú sinó que és la litúrgia de tota l’Església, també és cert que quan un aspecte concret d’aquesta litúrgia no respon a les finalitats que ha de complir, i els responsables oficials no donen resposta a aquesta necessitat, no sembla desassenyat suplir aquesta mancança amb una proposta.

El llibre conté, en primer lloc, les oracions del Propi del Temps, tant diumenges com dies feiners; després, les del Propi dels Santa i Santes; després, oracions per al comú dels sants i per a diverses necessitats, i finalment dos apèndixs, un amb una vintena d’oracions sobre les ofrenes i un altre amb alguns prefacis.

Josep Lligadas també escriu al blog “Una font que sempre raja”.