Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galeria d'imatges

Amb el suport de:

 

 

(Obra social “la Caixa”) El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, impulsa el projecte ‘Sostre 360º’, un programa d’acompanyament personalitzat a joves vulnerables majors d’edat que es troben en situació de carrer i sensellar. La iniciativa, que treballarà amb ajuntaments i consells comarcals, compta amb una inversió de 2,02 milions del Departament, i amb la important col·laboració de la Fundació ”la Caixa”, que aportarà una inversió de 808.501 euros per als projectes específics de Tarragona i Manresa. Amb aquest impuls, la Fundació ”la Caixa” reforça el seu compromís amb les persones en situació de vulnerabilitat, especialment afectades per la pandèmia derivada de la Covid-19.

El projecte preveu arribar a un mínim de 140 joves, als quals oferirà suport social i habitacional: un marc estable de referència per ajudar a construir un projecte de vida autònom i autosuficient a les persones ateses, abordant les seves necessitats des d’una vessant social i educativa.

El projecte es nodrirà del treball en xarxa i multidisciplinar per atendre les necessitats bàsiques, superar situacions  conflictives i evitar la cronificació de la situació de vulnerabilitat i en alguns casos de deteriorament físic i de salut mental. També es preveu la  complementació d’una alternativa habitacional en el casos en què segui necessària.

Tot i que és un projecte que es dirigeix a tots els joves d’entre 18 i 24 anys en situació de carrer, cal apuntar que un dels perfils majoritaris que es preveu atendre és el d’un noi immigrat de forma recent, sense documentació i amb poca capacitat adhesió a serveis socials o altres projectes d’atenció a les persones joves.

Gràcies a l’abordatge multidisciplinar, el programa ‘Sostre 360º’ oferirà als i les joves acompanyament a l’autonomia personal, suport en processos administratius, legals i judicials: acompanyar en l’obtenció de documentació legal i els tràmits per a la regularització administrativa, i vincular al jove amb assistència jurídica.  També suport en la formació i la inserció sociolaboral, facilitar l’accés a la xarxa sanitària normalitzada, i la recerca d’habitatge alternatiu.

Els serveis socials dels municipis seran la porta d’entrada al programa, amb la participació per a la valoració i diagnòstic inicials de la situació del o la jove i de les seves necessitats, per part d’ una comissió gestora de casos interdisciplinar, que farà seguiment del projecte,  identificarà els recursos de la xarxa i donarà suport en la derivació a altres serveis i projectes quan sigui necessari. L’acompanyament finalitza un cop el jove assoleixi la seva emancipació i integració social, o bé quan sigui recomanable la seva derivació a altres recursos més específics.

Amb una perspectiva sistèmica, s’implementarà a les comarques del Maresme i el Gironès, i les ciutats de Barcelona, Lleida, Girona, Masnou, Tarragona i Manresa. El projecte promou el treball en xarxa, la col·laboració i la coordinació amb els serveis i recursos que ofereix l’entorn i que són imprescindibles per assolir aquest acompanyament integral als joves. També promourà l’ús i la vinculació dels i les usuàries als serveis de la xarxa comunitària que siguin més adequats per les seves dificultats o necessitats en cada moment, i farà sensibilització.