Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CPL) El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha atorgat el V Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a monsenyor Piero Marini, arquebisbe titular de Martirano i president de la Comissió Pontifícia per als Congressos Eucarístics Internacionals.

Amb aquest memorial es vol posar en relleu el servei de Marini, al llarg de més de 50 anys, en l’aplicació de la renovació litúrgica impulsada pel Concili Vaticà II. El 1965, el jove prevere Piero Marini va ser cridat a Roma per Annibale Bugnini, secretari del grup de treball encarregat de desenvolupar la concreció de les orientacions de la Constitució sobre la sagrada litúrgia (Sacrosanctum Concilium, 1963), que posava les bases de la renovació litúrgica conciliar. Una tasca que finalment s’integrà dins la Congregació per al Culte Diví, on Piero Marini va treballar al costat de teòlegs i liturgistes que esdevingueren veritables punts de referència del Concili Vaticà II. La tasca, però, per la qual Piero Marini és més conegut, és per la seva feina com a Mestre de les celebracions litúrgiques pontifícies durant vint anys, des del 1987 fins al 2007, amb els papes Joan Pau II i Benet XVI.

Les celebracions del Papa, tant a Roma com a la resta del món, àmpliament difoses pels mitjans de comunicació, han estat una forma de transmetre els principis conciliars: despullant de qualsevol signe d’ostentació o de poder mundà la figura del Papa celebrant per accentuar el seu caràcter pastoral i ministerial; realçant els signes propis de l’Eucaristia per ressaltar la seva naturalesa mistagògica, i promovent la participació dels fidels insistint, d’una banda, en aquells termes que expressen la unitat de l’Església i incloent, per l’altra, elements propis de l’expressió cultural de cada Església local.

El Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica va ser creat per mantenir viva la memòria del bisbe Pere Tena (1928-2013), fundador del CPL i pedagog de la litúrgia, per promoure tot allò que ajuda a viure la litúrgia de l’Església en el nostre món actual, i per recordar de manera constant la importància de la pastoral litúrgica en la vida cristiana.

En les edicions anteriors, el Memorial es concedí a l’Abadia de Montserrat (2015), al bisbe Julián López i al pare Joan Maria Canals (2016), a l’arquebisbe de Puebla, Víctor Sánchez (2017) i a la Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina (2018).

La data i el lloc de lliurament del V Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica es comunicaran oportunament.