Vés al contingut
2 Catalunya Religió dt. 29/12/2020

(Vatican News) Amb el ‘motu proprio’ Sobre algunes competències en matèria econòmica i financera publicat aquest dilluns, el papa Francesc sanciona i fa operativa a partir de l'1 de gener pròxim la transferència a l'Administració del Patrimoni de la Seu Apostòlica (APSA) de la gestió de les inversions financeres i immobiliàries de la Secretaria d'Estat, inclòs l'Òbol de Sant Pere. 

Una decisió que havia estat anunciada pel Pontífex en una carta l'agost passat al Cardenal Secretari d'Estat Pietro Parolin, i posada a punt per una "Comissió per a la transferència i el control" especial creada a principis de novembre. Es tracta d'un pas important per a aconseguir una gestió centralitzada de les inversions, que disminueix la discreció, augmenta els controls i mostra com Francesc no sols inicia les reformes, sinó que les acompanya amb directrius precises. 

El Papa, al començament del ‘motu proprio’ que ha signat el 26 de desembre, escriu que "una millor organització de l'administració, control i supervisió de les activitats econòmiques i financeres de la Santa Seu" és fonamental en la reforma de la Cúria "per assegurar una gestió transparent i eficient i una clara separació de competències i funcions". Sobre la base d'aquest principi, la "Secretaria d'Estat, que també secunda més estreta i directament l'acció del Summe Pontífex en la seva missió i representa un punt de referència essencial per a les activitats de la Cúria Romana, no és convenient que exerceixi aquestes funcions en assumptes econòmics i financers ja atribuïts per competència a altres Dicasteris".

En el primer article el Papa estableix que a partir del 1r de gener "la propietat dels fons i comptes bancaris, de les inversions mobiliàries i immobiliàries, incloses les participacions en empreses i fons d'inversió, fins ara a nom de la Secretaria d'Estat" passarà a la APSA, "que s'encarregarà de la seva gestió i administració”. Estaran subjectes a un control ad hoc per part de la Secretaria d'Economia (SPE), que "a partir d'ara també exercirà la funció de Secretaria Papal per a assumptes econòmics i financers”.

A partir de l'any 2021, el document pontifici diu que "les contribucions per qualsevol motiu degudes o lliurement lliurades a la Santa Seu per entitats eclesials de qualsevol tipus", incloses les de la Governació i el IOR, "s'ingressaran en un compte denominat Pressupost General de la Santa Seu, gestionat per l'Administració del Patrimoni de la Seu Apostòlica segons les normes vigents, sobre la base del pressupost aprovat". 

En el segon article, Francisco estableix que la APSA constitueix una provisió pressupostària denominada Fons Papals que, per a major transparència, formarà part dels estats financers consolidats de la Santa Seu, per als quals s'hauran de portar comptes separats, amb l'obertura de subcomptes específics per al "Òbol de sant Pere" i el "Fons Discrecional del Sant Pare", així com cadascun dels fons amb limitacions de destinació particulars per voluntat dels donants. 

L'article tercer tracta de la vigilància i el control, i estableix que totes les Entitats esmentades en l'article 1 §1 de l'Estatut del Consell d'Economia, incloses les que fins ara estaven sota el control econòmic i financer de la Secretaria d'Estat, "estan subjectes al control, vigilància i direcció de la Secretaria d'Economia, tal com es defineix en el seu propi Estatut i en les normes vigents, amb l'única excepció d'aquelles Entitats per a les quals el Sant Pare ha establert expressament el contrari". 

Finalment, en l'article quart, el Papa estableix que l'Oficina Administrativa de la Secretaria d'Estat mantindrà "exclusivament els recursos humans necessaris per a dur a terme les activitats relatives a la seva pròpia administració interna, a l'elaboració del seu propi pressupost i balanç i a les altres funcions no administratives realitzades fins ara".

Temàtica
Territori

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Imatge
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.