Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(DGAR) La Direcció General d’Afers Religiosos ha encarregat a Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR), centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, la realització del projecte Panorama Religiós de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa que pretén aprofundir en el coneixement sobre la diversitat religiosa de Catalunya i d’aquesta manera permetre desenvolupar polítiques públiques més adaptades a les especificitats del nostre país.

El Panorama Religiós de Catalunya es fonamentarà en les dades amb les que ja compta actualment la Generalitat. En particular, el Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat i el Mapa Religiós de Catalunya. El Baròmetre recull les opinions i les percepcions d’una mostra significativa de la ciutadania de Catalunya al voltant de la situació religiosa del país. En el Mapa, en canvi, hi trobem informació sobre els més de 8.000 centres de culte existents en l’actualitat a Catalunya.

Amb aquesta nova iniciativa, el Govern disposarà d’una lectura integrada d’ambdós instruments. Una lectura que servirà per identificar quines són les variables essencials que condicionen l’actitud dels ciutadans vers el fet religiós. El Panorama, per tant, pretén anar un pas més enllà. Vol superar el vessant purament descriptiu i identificar quins són els factors que expliquen aquesta actitud. Està previst que els primers resultats del Panorama estiguin disponibles a finals d’aquest any.