Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Justícia i Pau) Com és costum en cada convocatòria electoral, Justícia i Pau de Catalunya comparteix les seves percepcions sobre la situació social i política actual.

1. Constatem que aquestes eleccions tenen lloc novament en unes circumstàncies d'excepcionalitat molt preocupants, que fan difícil una contesa electoral justa i equitativa. Alhora impedeixen dedicar la necessària atenció política als col·lectius socials més vulnerables. Ens referim al fet que els líders polítics i candidats d’algunes de les principals forces polítiques catalanes es troben des de fa més d’un any i mig en situació d’empresonament injustificat sense condemna judicial, o bé fora del país degut a ordres detenció contra ells, en el marc d’un procés judicial que vulnera greument garanties processals essencials en un Estat de dret, i sobre la base acusacions que no tenen fonament jurídic seriós. Aquestes acusacions suposen la criminalització de conductes emparades en drets i principis fonamentals en una democràcia, com són les llibertats d’expressió, reunió, participació, ideològica, així com el pluralisme polític i l’autonomia política de les cambres de representació ciutadana.

2. És per això que reiterem un cop més l’exigència de l’alliberament immediat d’aquestes persones, així com la nostra convicció que el conflicte polític que vivim no es resoldrà amb l’aplicació coactiva de la llei ni amb les actituds o discursos de confrontació. Tampoc no es pot imposar una unitat política estatal que no gaudeix del suficient consens ciutadà o que es molt majoritàriament rebutjada en amplis territoris i en el si de comunitats culturals o lingüístiques. És doncs absolutament indispensable i urgent que es promoguin amb fermesa i s’iniciïn els camins del diàleg veritable, sincer i sense condicions, així com de negociació política seriosa entre totes les institucions i actors implicats, adreçats a assolir una solució justa, democràtica, duradora i respectuosa dels drets humans, que gaudeixi d’un ampli consens i que afavoreixi la convivència i el bé comú.

3. Creiem indispensable un nou estil de fer política que fugi de la crispació i la confrontació estèril. Que desterri la demagògia i les fake news. Que no situï els projectes exclusivament identitaris per davant les greus problemàtiques socials que pateixen molts dels ciutadans del nostre país i d’arreu del món. Que eviti fer servir “Catalunya” de pantalla per no afrontar de debò les exigències d’enfortir els principis i drets fonamentals d’una societat democràtica.

4. Expressem la nostra crida i la nostra esperança per tal que la nova configuració de les Corts Generals i del Govern d’Espanya, permetin construir acords per fer front eficaçment als enormes desafiaments socials i polítics que vivim. Capaços de promoure veritablement el bé comú, els drets humans, la convivència, la cultura de la pau, l’acollida i integració social de les persones immigrades i una ecologia integral, així com oferir una atenció preferencial als col·lectius que pateixen la pobresa, la inseguretat, la manca de treball o habitatge, l’exclusió, la discriminació o la persecució, en el marc d’un desenvolupament humà integral de tota la família humana.

24 d’abril de 2019