Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(David Casals - CR) Només hi ha 18 centres educatius catalans, tots ells públics, que imparteixin una assignatura de religió evangèlica per als seus alumnes. En total hi ha cinc professors per fer aquesta matèria, que en aquest curs escolar l'estan fent gairebé 200 alumnes. Són les dades que ha donat a CatalunyaReligió.cat un portaveu del Consell Evangèlic de Catalunya. En canvi, segons el Departament d'Educació, a Catalunya no hi ha ni alumnes que cursen religió evangèlica ni tampoc professors.

Educació sosté que té "zero" alumnes i docents per la falta de professorat per fer-les. El Consell Evangèlic afirma que és conscient que hi ha aquest dèficit en el professorat, i per això està treballant amb la formació de nous docents. Dos s'incorporaran el curs que ve a la província de Lleida, i uns altres dos en el següent, el 2011-2012, en un àmbit geogràfic encara per concretar.

Segons el Consell Evangèlic també hi ha un altre problema afegit, que és el desconeixement de moltes famílies a que poden tenir el dret a que els seus fills rebin religió evangèlica. De fet, en les preinscripcions escolars, que van començar a principis de febrer, apareix un apartat on les famílies poden elegir si volen que els seus fills cursin o no religió, i després, quina escullen: catòlica, evangèlica, jueva o islam.

Per complicar encara més el debat, el Consell Evangèlic no ha tingut accés al nombre de sol·licituds de famílies que volen que els seus fills cursin religió evangèlica, i per tant, no pot saber amb exactitud quantes places es queden sense cobrir repartides entre diversos centres.

La legislació espanyola garanteix a totes les famílies que escolaritzin els seus fills en centres sufragats amb diner públic -públics i concertats- el dret a que els seus fills rebin una assignatura de religió evangèlica, islàmica i jueva igual que la catòlica en l'ensenyament públic. Ho estableixen els acords entre l'Església i l'Estat rubricats per aquestes tres minories religioses l'any 1992, acords encara no desplegats.

Avui, el nombre d'alumnes d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) que cursen religió evangèlica és de 34: 16 a primer curs, 9 a segon, 7 a tercer i 2 a quart. Tots ells són escolaritzats en cinc instituts públics de Reus.

A infantil i primària, hi ha 159 alumnes: 64 al Vallès Oriental (Granollers) i 95 a Barcelona i l'Àrea Metropolitana (Molins de Rei, Sant Adrià de Besòs i L'Hospitalet de Llobregat). Per cursos, n'hi ha 17 a educació infantil, 19 a primer, 23 a segon, 25 a tercer, 24 a quart, 27 a cinquè i 24 a sisè. En total, reben aquesta assignatura alumnes de 13 centres d'educació infantil i primària (CEIP), tots ells a l’àrea Barcelona.

A la resta del territori, no s’imparteix aquesta assignatura malgrat el que preveu la legislació vigent que preveu que l'assignatura de religió evangèlica, jueva i islàmica s'imparteixi en tots els centres públics i privats concertats si les famílies ho demanen. En el cas dels concertats, només es farà quan "no s'entri amb conflicte amb el caràcter propi del centre". Igual que passa amb l'Església Catòlica, són les confessions les que elegeixen el professorat, supervisen el currículum i el material didàctic.