Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït


 
(Fra Josep Manuel Vallejo) “Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani la raó de l’esperança que teniu” (1Pe 3,15). Estigueu sempre a punt de donar una resposta. Però, per donar una resposta, primer cal que hi hagi algú que et pregunti, i el problema fonamental és aquest, suscitar preguntes. Si no hi ha interès, no hi haurà preguntes, i s’ha de tenir una actitud de generositat, d’amabilitat, d’honestedat, una actitud contracultural que susciti preguntes. Aquest és el tema del testimoni cristià que és previ a tota evangelització, a tota predicació i a tot donar raó de l’esperança. Primer la nostra vida ha de suscitar preguntes: Com és que tu fas això? Com és que aquest és tan amable? Com és que aquest és tan pacient amb aquella persona? Com és que aquest es cuida dels pobres gratis? Aquesta és la nostra missió fonamental en aquests temps tan descreguts.
 
I després, sant Pere diu: “Doneu resposta quan us preguntin, però feu-ho suaument  i amb respecte”, amb dolcesa, amb humilitat. El com és tan important com el què, i a vegades més. El to amb que diem les coses o l’actitud amb que les fem, arriba molt més que el contingut.
 
I també diu: “Guardeu neta la vostra consciència”. És a dir, actueu amb consciència recta, sigueu honestos, èticament irreprotxables. Això avui és molt actual, per poc honestos que siguem, serem contraculturals, serem llum en un món de foscor. Perquè, diu sant Pere, “més val sofrir per haver obrat el bé que per haver obrat malament”. Més val sofrir les conseqüències del mal que provocar-lo.
 
I com sabem que obrem el bé? No és una simple qüestió moral, d’imitar uns certs comportaments. Com sabem que obrem el bé? Perquè l’Esperit Sant habita en nosaltres. I tot allò que vagi contra l’Esperit Sant, contra l’Amor que és l’Esperit Sant, grinyola en nosaltres. I tot allò que hem fet en sintonia amb l’Amor que és l’Esperit Sant, amb la tendresa, amb la veritat, ens dóna benestar i serenor. No hi ha cosa que ens doni més pau que actuar en sintonia amb l’Esperit Sant, encara que haguem de sofrir per actuar bé. Perquè no hi ha cosa que doni més pau que fer la voluntat de Déu i estar en les actituds de Jesús..., encara que estiguem a la presó!
 
Estant a la presó, hom pot esdevenir un home lliure, si estem en les actituds de Jesús. Recordeu a Nelson Mandela, o Pau i Siles empresonats i cantant himnes, o Pere davant el Sanedrí, o Tomás More..., tants perseguits i empresonats. Homes lliures per actuar en consciència, per actuar fidels a la voluntat de Déu i en sintonia amb el seu Esperit Sant.

L’essencial de la vida cristiana està en cercar la veritat, cercar la voluntat de Déu i mantenir-se fidel. Així suscitarem preguntes.