Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Homilia del Papa Francesc a la casa de Santa Marta. Dimarts 3 de juny de 2014

Quan Pau deixa Milet tots estan tristos, a l'igual que els va passar als dei-xebles quan Jesús havia pronunciat el seu discurs de comiat, abans d'anar a Getsemaní i iniciar la seva passió. El Senyor -ha continuat Francesc- els reconforta, hi ha una petita frase de comiat de Jesús que ens fa pensar. Jesús -ha recordat el Papa– parla amb el Pare i diu: "Jo prego per ells". "Je-sús prega per nosaltres". Com havia resat per Pere i per Llàtzer a la seva tomba. Jesús ens diu: "tots vosaltres sou del Pare i prego per vosaltres da-vant d'Ell". Jesús no prega pel món, "prega per nosaltres", "prega per la seva Església": l'apòstol Joan, pensant en això i parlant de nosaltres com a pecadors, diu: "No pequeu, però si algun de vostès ho fa, heu de saber que tenim un advocat davant del Pare, que prega per nosaltres, que ens defensa contra el Pare, ens justifica". Crec que hem de pensar sobre aquesta veritat, en aquesta realitat: en aquest moment, Jesús està pregant per a mi. Puc seguir endavant en la vida perquè tinc un advocat que em defensa fins i tot si sóc culpable i tinc molts pecats..! és un bon advocat i parlarà al Pare de mi.

Ell -ha di el Papa- és el primer advocat. I quan a la parròquia, a casa, a la família "tenim una necessitat, un problema" -segueix- hem de creure que Jesús prega per nosaltres. "I avui -ha preguntat Francesc- com resa Jesús? Crec -ha dit- que ell no parla massa amb el Pare: no parla, estima. Però ai-xò és una cosa que Jesús fa avui, com estic ben segur que abans ho feia. Ell fa veure al Pare les seves ferides i Jesús, amb les ferides, prega per nos-altres al Pare: "Pare, aquest és el preu d'aquests! Ajuda'ls, protegeix-los. Són els teus fills que jo els he salvat amb això". Al contrari, no s'entén per-què Jesús després de la seva Resurrecció, ha volgut que aquest cos gloriós, bellíssim -no havia cops, no eren les ferides de la flagel•lació, tot bonic- però les ferides hi eren: les cinc nafres. Per què Jesús ha volgut portar-los al cel? Per què? per pregar per a nosaltres. Per mostrar-li el preu al Pare: "aquest és el preu; ara no els deixis sols". "Ajuda'ls". Hem de mantenir aquesta fe -ha afegit el Papa-, que Jesús, en aquest moment, intercedeix davant del Pare per nosaltres, per cada un de nosaltres". I quan preguem, ha estat la seva exhortació, no podem deixar de demanar a Jesús que pre-gui per nosaltres: "Jesús, prega per mi. Ensenya al Pare les seves nafres que també són les meves, són les ferides del meu pecat. Són les ferides del meu problema actual". Jesús intercessor, només fa veure al Pare les feri-des sofertes. I això passa avui, en aquest moment. "Prenem la paraula que Jesús va dir a Pere: "Pere, prego per què la teva fe no decaigui".

Estem segurs -reafirmava el Papa- que Ell està fent això per a cadascú de nosaltres. Hem de tenir confiança -ha conclòs- en aquesta oració de Jesús amb les seves ferides davant del Pare.

Traducció: Paloma Llorente –Catalunya Religió