Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Audiència general del Papa Francesc a Sant Pere del Vaticà. Dimecres 30 d'abril de 2014

Estimats germans i germanes, bon dia,

Després d’haver examinat la saviesa, com a primer dels set dons de l’Esperit Sant, avui voldria dirigir l’atenció sobre el segon do, es a dir, l’enteniment. No es tracta aquí de la intel·ligència humana, de la capacitat intel·lectual de la que podem ésser més o menys dotats, És, en canvi, una gràcia que tan sols l’Esperit Sant pot infondre i que suscita en el cristià la capacitat d’anar més enllà de l’aspecte extern de la realitat i escrutar les profunditats del pensament de Déu i del seu projecte de salvació.

L’apòstol Pau, dirigint-se a la comunitat de Corint, descriu bé els efectes d’aquest do -és a dir, quin efecte produeix en nosaltres el do de l’enteniment– i Pau diu això: “Aquelles coses que no veu l’ull, ni escolta l’orella, ni mai entraran en cor d’home. Déu les ha preparades per els qui l¡ estimen. Però a nosaltres, Déu ens les ha revelades mitjançant l’Esperit” (1 Cor 2,9 -10). Això, òbviament, no significa que un cristià ho pugui comprendre tot ni tenir una coneixença plena dels plans de Déu: tot això resta a l’espera de manifestar-se amb tota la seva claredat quan ens trobarem en presència de Déu i serem realment una sola cosa amb Ell. Però, com suggereix la mateixa paraula, l’enteniment permet de “inter legere”, és a dir de “llegir dins”; aquest do ens fa entendre les coses com les entén Déu, amb la intel·ligència de Déu. Perquè es pot entendre quelcom amb la intel·ligència humana, amb prudència, i està bé. Però entendre una situació en profunditat, com l’entén Déu, és l’efecte d’aquest do. I Jesús ha volgut enviar-nos l’Esperit Sant perquè tinguem aquest do, perquè tots nosaltres puguen entendre les coses com Déu les entén, amb la intel·ligència de Déu. És un bonic obsequi que el Senyor ens ha fet. És el do amb el qual l’Esperit Sant ens introdueix en la intimitat amb Déu i ens fa participar del projecte d’amor que Ell té amb nosaltres.

Aleshores és clar que el do de l’enteniment està estretament lligat a la fe. Quan l’Esperit Sant viu en el nostre cor i il·lumina la nostra ment, ens fa créixer, dia a dia, en la comprensió d’allò que el Senyor ha dit i ha consumat. El mateix Jesús ha dit als seus deixebles: Us enviaré l’Esperit Sant i Ell us farà entendre tot allò que us he ensenyat. Entendre els ensenyaments de Jesús, entendre la seva Paraula, entendre l’Evangeli, entendre la Paraula de Déu. Es pot llegir l’Evangeli i entendre quelcom, però si llegim l’Evangeli amb aquest do de l’Esperit Sant, podem entendre la profunditat de les paraules de Déu. I aquest és un gran do, un gran do que tots hem de demanar i demanar-lo junts: Dóna'ns, Senyor, el do de l’enteniment.

Hi ha un episodi en l’Evangeli de Lluc que explica molt bé la profunditat i la força d’aquest do. Després d’haver assistit a la mort en creu i a l’enterrament de Jesús, dos dels seus deixebles, decebuts i prostrats, partiren de Jerusalem i retornaren al seu poble anomenat Emmaús. Mentre anaven caminant, Jesús ressuscitat se’ls posà al costat i començà a parlar amb ells, però, els seus ulls, velats per la tristesa i la desesperació, no van ser capaços de reconèixer-lo. Però quan el Senyor els va explicar les Escriptures, perquè comprenguin que Ell havia de sofrir i morir per després renéixer, les seves ments es van obrir i en els seus cors és va tornar a encendre l’esperança (cfr Lc 24,13-27). I això és el que fa l’Esperit Sant amb nosaltres, ens obre la ment, ens obre per entendre millor, per comprendre millor les coses de Déu, les coses humanes, les situacions, tot. És important el do de l’enteniment per a la nostra vida cristiana. Demanem al Senyor que ens el doni, que ens doni a tots aquest do per a entendre, com Ell entén, les coses que passen, i per entendre, principalment, la Paraula de Déu en l’Evangeli. Gràcies.

Traducció: Amèlia Muñoz –Catalunya Religió