Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

No ens ha de sorprendre que el papa Francesc es refereixi sovint al diàleg com a una exigència bàsica en la nostra societat plural. Allà on hi ha persones de cultures diverses, el diàleg intercultural és totalment necessari per a garantir una convivència pacífica i evitar les tensions que podrien posar en risc la cohesió social i dificultar l’exercici dels drets individuals o de grup.

En aquest context, el Papa també ha subratllat l’absoluta necessitat del diàleg entre les diverses religions, i ell mateix ens ha donat exemple de persona dialogant i oberta a escoltar els altres i a intercanviar punts de vista amb ells, bo i respectant a la seva manera de pensar.

Darrerament el mateix papa Francesc ha fet palesa la necessitat de crear un clima de diàleg en l’àmbit de les escoles, i en particular en les escoles cristianes, partint d‘un fet indiscutible: hi coincideixen estudiants de cultures diferents, i també de religions diferents.

Heus aquí com el Papa ha expressat aquesta idea: «Jesús va iniciar l’anunci de la Bona Nova en la ‘Galilea dels gentils’, cruïlla de persones de races, cultures i religions diferents. En molts aspectes, aquest context s’assembla al món d’avui. Els canvis profunds que han conduït a la difusió cada dia més àmplia de societats multiculturals exigeixen, a tots els qui treballen en l’àmbit de l’educació, la implicació en itineraris educatius de confrontació i de diàleg, amb una fidelitat valenta i innovadora que conjugui la identitat catòlica amb les distintes ànimes de la societat multicultural».

La Congregació per a l’Educació Catòlica (CEC) ha dedicat un document summament interessant a aquesta qüestió, amb arguments i propostes que poden ser d’utilitat per als directius de les escoles i per a tots els professors, que han d’afrontar aquest nou repte amb esperit creatiu i sense temor. En efecte, en l’ampli ventall de les competències socials i cíviques que tots els estudiants hauran de tenir l’oportunitat d’adquirir, el projecte educatiu de tota escola cristiana haurà d’incloure la competència per al diàleg intercultural. Per una raó molt simple: sense diàleg entre les diferents cultures, avui no solament no serà possible l’enriquiment mutu sinó que la convivència i la cohesió social estaran en risc.

A partir d’aquest document de la CEC he preparat un recurs formatiu que poso a disposició de totes les persones que desitgin estudiar més a fons aquesta qüestió i descobrir nous camins de renovació de l’acció educativa escolar.