Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La conferència de comissions de Justícia i Pau d'Europa acaba de fer pública la seva "Acció concertada anual", que desenvolupen cada any totes les comissions de Justícia i Pau dels diferents països europeus, entre els quals JP d'Espanya (de la qual formen part les comisions de Justícia i Pau de Catalunya). Enguany, aquesta acció vol alertar del problema de l'atur juvenil.

Actualment, l'atur juvenil arriba a taxes superiors al 50%, i per aquest motiu, la  conferència de comissions de Justícia i Pau d'Europa fa una crida urgent a la Unió Europea i als governs europeus a prioritzar la lluita contra aquest problema, tot proposant diferents línies d'actuació que es consideren fonamentals.
 
A continuació reproduim el manifest base d'aquesta campanya:

“Quan s’organitza una societat de forma que no tothom té l’oportunitat de treballar, llavors la societat deixa de ser justa." (Papa Francesc, 1 de maig de 2013)

Atur juvenil

La crisi que amenaça el nostre futur

A tot Europa, en un context de preocupacions generalitzades quant a l'atur, els joves estan pagant un preu molt elevat per una crisi econòmica que no van causar amb taxes d'atur més elevades que per a la resta de la població. Encara que l'atur juvenil ja existia abans de la crisi econòmica i financera, la taxa mitjana de desocupació en països de la UE és ara el doble per als joves, igual que per a altres categories d'edat, amb diversos estats membres amb taxes d'atur juvenil que excedeixen el 50%. Com a Conferència Europea de Comissions de Justícia i Pau, desitgem unir les nostres veus a la crida per un replantejament de l'estratègia per abordar aquesta injustícia.

Encara que hi ha hagut un reconeixement sobre la necessitat d'invertir en la gent jove en l’àmbit de la UE, amb milers de milions d'euros adjudicats a sistemes de garantia per als joves, les polítiques econòmiques per si soles no solucionaran la crisi. Cal reconèixer que una de les causes subjacents de la crisi va ser la incapacitat de comprendre que la importància del treball s'estén més enllà de la feina remunerada. Per aquesta raó, la doctrina social de l'Església ha destacat una vegada i una altra que el treball decent és un dret humà fonamental. Avui dia, en molts països europeus es nega aquest dret a molta gent, especialment a milions de joves.

Les demandes del mercat i el sector financer s'han posicionat per sobre de les necessitats de la societat i particularment per sobre de les necessitats dels joves. Ells representen el futur de la nostra societat, però les seves perspectives de vida s'han vist disminuïdes igual que s'ha violat la seva dignitat humana. Corren el risc de convertir-se en una generació perduda. L'objectiu ha estat el d'equilibrar el pressupost nacional, mentre que s'ha ignorat la necessitat d'invertir en les persones. Aquesta estratègia limita les possibilitats d'un creixement econòmic sostenible a llarg termini. L'impacte desmoralitzador de la desocupació desanima molta gent jove per invertir en formació i en una empresa o negoci. A més d'això, molts joves paguen taxes molt altes per a la seva educació universitària i la seva formació professional i s’endeuten a una edat primerenca, ja que no hi ha llocs de treball disponibles encara. Uns altres decideixen emigrar a la recerca de millors oportunitats a qualsevol altre lloc. Encara que s'ha d'agrair una major llibertat de circulació a través de les fronteres, les conseqüències són devastadores per a les comunitats que perden gran quantitat de gent jove a causa de la falta d'oportunitats al seu país.

Una prioritat clau per als governs en resposta a la crisi, com han reconegut els líders de la UE, ha de ser la inversió en oportunitats d'ocupació per als joves. Perquè aquesta inversió sigui eficaç, es necessita un compromís significatiu amb els ocupadors i donar suport a aquells que ofereixin oportunitats d'ocupació reals a la gent jove. S'hauria d'encoratjar i ajudar els ocupadors perquè tinguessin una mà d'obra equilibrada que els permetés contractar joves que necessitin experiència al costat d'aquells que ja la tenen. És igualment important una legislació ferma que previngui l'explotació dels joves, assegurant que reben remuneració justa pel seu treball i que qualsevol oportunitat de formació que se'ls ofereixi, relacionada amb les pràctiques professionals o les activitats de col·locació laboral, sigui conforme a una normativa adequada.

És necessari que es reconegui que molts joves s'han desil·lusionat amb els processos i el lideratge polític, ja que consideren que han ignorat les seves necessitats i preocupacions i no han sabut protegir-los. La difusió d'aquesta desil·lusió fa perillar la democràcia i amenaça l'estabilitat futura de les nostres societats. A través d'Europa aquests sentiments s'han manifestat de diferents maneres, incloent protestes violentes i un suport creixent als extremismes polítics. Paral·lelament a l'estratègia d'atur juvenil, els líders polítics necessiten invertir en democràcia realitzant mecanismes de consulta que impliquin els joves en els processos de resolució d'aquesta crisi.

A llarg termini, l'educació haurà de ser un tema central per a una política d'ocupació sostenible. L'educació suposa molt més que la preparació per al món laboral. També prepara els joves per ser ciutadans i per això és de vital importància una àmplia educació. Així i tot, les institucions educatives necessiten entaular un diàleg freqüent amb empreses i ocupadors per assegurar que imparteixen cursos de formació rellevants per al mercat d'ocupació actual. El model tradicional d’"un treball per a tota la vida" ha deixat de ser un objectiu realista o assolible. Molts joves podrien beneficiar-se d'un enfocament molt més flexible que els animi a desenvolupar una àmplia gamma de competències i que continuïn construint-les al llarg del curs de les seves vides laborals.

En aquest context, són molt importants els valors que comuniquem als joves amb relació al treball i l'ocupació. Valors fonamentals com la solidaritat, el ben comú i el servei als altres corren el risc de perdre's en la nostra societat extremadament materialista. La forma amb la qual tolerem diferències significatives en els nivells de remuneració per als diferents tipus d'ocupació, sovint amb molt poca o cap relació amb el valor real del treball, crea un context cultural en el qual un jove pot considerar-se a si mateix un fracassat perquè no té un treball "fascinant", un salari alt o un estatus de celebritat.

Això no perjudica solament la salut mental i el benestar de la persona, sinó que pot portar a un col·lapse de la cohesió social i a una ruptura dels llaços de solidaritat dins de la nostra societat.

L'atur juvenil és el símptoma més obvi i preocupant d'un problema molt més ampli: que no es tingui en compte el ple significat del treball en la política social i econòmica. Mentre que l'atur juvenil hauria de ser una clara prioritat per als governs, el problema no hauria de ser aïllat, sinó part d'un procés més ampli que té en compte que les barreres a l'ocupació afecten persones en tots els sectors de la societat. També hauria de convertir-se en una característica permanent de l'ordre del dia del Consell Europeu i hauria de figurar com a prioritat principal en les organitzacions internacionals rellevants. Les intervencions a curt termini per ajudar aquells que estan en un major risc són vitals, però continuen sent més importants les polítiques a llarg termini i els canvis culturals necessaris per aconseguir un model d'ocupació més just i sostenible per a les nostres societats. La crisi actual ofereix una oportunitat real de canvi durador, on sigui reconeguda i impulsada l'aspiració legítima dels joves de formar part del lideratge.

A l'espera de les properes eleccions europees fem una crida als governs europeus i les institucions de la UE perquè:

- Prioritzin l'ocupació en plans de recuperació econòmica, amb estratègies específiques que responguin a l'atur juvenil desenvolupades al costat dels joves. I assegurin un progrés ràpid en el reconeixement de títols dins de la Unió Europea.

- Examinin els mecanismes existents per a la consulta i el compromís amb els joves, amb la intenció de superar tant l'alienació política com l'extremisme polític que estan creixent entre la joventut.

- Donin suport a aquells ocupadors que ofereixin les oportunitats adequades als joves, mentre s'asseguren els mecanismes de regulació necessaris per protegir els treballadors joves de l'explotació.

- Garanteixin una ajuda, també econòmica, a l'educació i la formació professional.

- Estableixin mecanismes de consulta per examinar la contribució dels nostres sistemes educatius actuals a una ocupació sostenible amb la participació de tots els actors clau, incloent el sector empresarial, els sindicats, les organitzacions laborals i els joves.

Conferència Europea de Comissions de Justícia i Pau

"Els pitjors mals que turmenten el nostre món aquests dies són l'atur juvenil i la solitud dels més grans. La nostra gent gran necessita cura i companyia; els joves necessiten treball i esperança, però cap d'ells no tenen ni unes coses ni les altres, i el problema és que ja ni tan sols les busquen." (Papa Francesc, 1 d'octubre de 2013)