Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

M’agrada pensar que tot encàrrec, per petit que sembli, pot ser un bon projecte i així també ho veuen els meus companys de despatx. Per això, quan Mn. Joan Cañas ens va convidar a reformar el presbiteri de la parròquia de Sant Pere Apòstol de Torredembarra, a principi de curs, vam acceptar de seguida.
 
Història i estat actual de l’edifici.
 
Aquesta església va rebre la llicència de construcció el 1676 i va ser beneïda el 1680. Finalment, entre el 1771 i el 1774, foren construïts el creuer i l’absis actuals. Es tracta d’un edifici de planta basilical i d’estil renaixentista-barroc, cobert amb una volta de canó, cúpula central i mitja cúpula a l’absis, elements de cobriment pintats tots ells de blau. Tot i les diverses reparacions que ha anat patint l’edifici, cal notar les obres de rehabilitació que van finalitzar el 2010 en les quals es van substituir les bigues en mal estat de la coberta de la nau central i de la cúpula. També es va reparar la pedra del campanar, una part de la façana, les cornises i balustrades, i es va adequar la instal·lació elèctrica i la il·luminació interior del temple.

 
A l’accedir-hi un té la impressió d’un espai ben acabat, tant pel que fa a l’estat constructiu com per la correcció dels elements compositius, per exemple el baldaquí circular suspès damunt l’altar. Ara bé, una lectura més atenta fa veure que manca una solució per al paviment i la disposició dels elements del presbiteri i també la reforma de la pell i elements de la Capella del Santíssim. Hi ha encara altres aspectes pendents, com trobar una solució al paviment del temple o pensar un possible nou cancell, però de moment aquests temes quedaran per una altra fase.
 
La proposta: Visualitzar la tríada presbiterial.

 
Després d’haver fet un estudi de les normatives litúrgiques que vam trobar condensades al llibre “Arquitectura y litúrgia” els ítems de l’avantprojecte van ser els següents:
 

  • La situació de l’altar, l’ambó i la seu actuals és correcta.
  • Es proposa significar els elements del presbiteri amb un canvi de paviment. En pedra fosca es procedeix a reemplaçar el paviment existent. En pedra similar a la que envolta actualment l’altar es procedeix a crear una unitat en l’ambó i una altra unitat que agafaria l’altar i la seu. Entorn aquest segona unitat es crea un banc corregut de pedra que abraça l’altar lateralment.
  • El nou ambó, en la mateixa situació que l’actual, incorpora en el seu frontal les imatges en pedra dels quatre evangelistes que actualment es troben en l’altar de la Capella del Santíssim. L’alineació de l’ambó en el seu frontal donaria la recta generatriu de l’arrencada de la nova escalinata cap al presbiteri, la qual estaria alineada i assenyalaria la relació del presbiteri amb la Capella del Santíssim, col·locada en un lateral de l’església.
  • Es proposa la modificació geomètrica de la base de l’actual altar, que restaria en la mateixa posició, amb formes poligonals que es perllonguèssin fins a abraçar també l’espai de la seu, tot en la mateixa pedra clara que l’actual. Es proposa que aquesta “llengua poligonal” de pedra clara pugi fins a l’alçada de la seu actual, la qual quedaria folrada, i s’aixequi a mode de respatller elevat fins a una alçada inferior a la del retaule barroc de l’absis, posant en segon terme l’emplafonat de fusta que va del retaule barroc fins a terra perquè és posterior a aquest i no té tant valor.
  • Al mateix nivell que la base de l’altar però en pedra fosca, igual que la resta del nou paviment del presbiteri, es proposa la creació de dos bancs correguts als laterals de l’altar deixant un espai de pas entre aquests i el volum aixecat de la seu.
  • L’actual baldaquí damunt l’altar compleix totes les normatives litúrgiques i no es preveu a priori la seva modificació.
  • Respecte als emplafonats de fusta perimetrals de l’absis actual, sense referir-nos al que hi ja hem esmentat situat a sota del retaule barroc, considerem que no lliguen visualment perquè són diferents entre ells i tenen massa protagonisme. Es proposa un nou emplafonat de fusta que sigui unitari i que tingui la mateixa alçada que l’emplafonat que es troba en el creuer de la nau. Aquest nou emplafonat incorporaria la credença. Això implicaria pintar la part que quedaria vista amb les mateixes característiques que el mur actual.


 
Seguirem parlant d’aquest projecte i de la reforma de la Capella del Santíssim en un altre moment. Podeu seguir l’estat de les obres al perfil de Facebook de la Parròquia de Sant Pere Apòstol de Torredembarra (aquí).