Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Tenir una visió integral de l'educació i no exclusivament de l'escola i el currículum. És molt important el paper de l'escola i les notes però l'educació és una cosa integral. El nen també ha de tenir temps per gaudir, disfrutar,... i avegades no tenen temps perquè hi ha gent que apreta exclusivament amb el tema escolar i porta al fill a fer anglès, matemàtiques... està bé i és lícit però, hem de pensar integralment, globalment. Quina és la finalitat de l'educació? Desenvolupar integralment aquell nen i nena. (...)