Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Homilia del Papa Francesc a la casa de Santa Marta. Dilluns 27 de gener de 2014

L'Església no es pot entendre com una simple organització humana, la diferència és la unció que dóna als bisbes i als sacerdots la força de l'Esperit per servir el poble de Déu: això és el que ha dit el Papa Francesc en la missa que ha presidit aquest matí a Santa Marta. El Papa ha agraït als molts sacerdots sants que ofereixen la seva vida en l'anonimat del seu servei quotidià.

Comentant la primera lectura del dia, que parla de les tribus d'Israel que ungeixen David com al seu rei, el Papa explica el significat espiritual de la unció. "Sense aquesta unció -ha dit- David hauria estat només el cap "d’una companyia" d'una "societat política, que era el Regne d'Israel", hauria estat un simple "organitzador polític". En canvi, "després de la unció, l'Esperit del Senyor" baixa sobre David i es queda amb ell. I l'Escriptura diu: "David anava creixent cada vegada més en el poder, i el Senyor Déu dels exèrcits era amb ell”. "Aquesta -el Papa Francesc observa- és realment la diferència de la unció”. L’ungit és una persona escollida pel Senyor. Així es fa en l'Església als bisbes i sacerdots:

"Els bisbes no són triats només per tirar endavant una organització, que es diu Església particular, són ungits, tenen la unció i l'Esperit del Senyor és amb ells. Però tots els bisbes, tots som pecadors, tots! Però som ungits. Però tots volem ser més sants cada dia, més fidels a aquesta unció. I el que en realitat fa l'Església, el que dóna unitat a l'Església, és la persona del bisbe, en nom de Jesucrist, perquè és ungit, no perquè hagi estat votat per la majoria. Perquè és ungit. I en aquesta unció és on una església particular té la seva força. I per participació són ungits també els sacerdots".

La unció -continua el Papa– fa que els bisbes i sacerdots s’atansin al Senyor i els dóna l'alegria i la força "per portar endavant un poble, per ajudar a la gent, per viure al servei de les persones. "Dóna l'alegria de sentir-se "elegits pel Senyor, observats pel Senyor, amb l'amor amb què el Senyor ens mira a tots nosaltres”. Així, "quan pensem en els bisbes i sacerdots, hem de pensar en ells com a ungits".

"Si no és així, no s’entén l'Església, però no només no s’entén, sinó que no es pot explicar com l'Església segueix endavant només amb la força humana. Aquesta diòcesi va endavant perquè té un poble sant, tantes coses i també un ungit que la porta, que l’ajuda a créixer. Aquesta parròquia va endavant perquè té moltes organitzacions, té tantes coses, però també té un sacerdot, un ungit que la fa anar endavant. I nosaltres sabem només una petita part de la història, però quants bisbes sants, quants sacerdots, quants sacerdots sants que han lliurat la seva vida al servei de la diòcesi, de la parròquia, quantes persones han rebut la força de la fe, el poder de l'amor, l’esperança d’aquests pastors anònima, que no coneixem. N’hi ha tants!".

N’hi ha tants –diu el Papa Francesc- "de rectors de poble o de rectors de ciutat, que amb la seva unció han donat força al poble, han transmès la doctrina, els han donat els sagraments, és a dir la santedat":

"Però, Pare, he llegit en un diari que un bisbe ha fet tal cosa o que un sacerdot ha fet això!.' ‘Oh sí, jo també ho he llegit, però, digues-me, ¿als diaris hi surten les notícies del que fan tants sacerdots, tants rectors de tantes parròquies de ciutat i de poble, totes les obres de caritat que fan, tota la feina que fan per dur endavant la seva gent?'. Ah, no! Això no és notícia. Com sempre, fa més soroll un arbre que cau, que un bosc que creix. Avui, pensant en la unció de David, ens farà bé de pensar en els nostres bisbes i en els nostres sacerdots valents, sants, bons, fidels i pregar per ells. Gràcies a ells avui som aquí!".

Traducció: Josep Mª Torrents –Catalunya Religió