Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

És molt possible que el que avui escriuré no sigui ‘políticament correcte’, però sento un impuls interior que em mou a fer-ho. Des d’ara mateix expresso el desig de no ferir la sensibilitat de ningú.

Ara el text del Projecte de Llei Orgànica sobre la Millora de la Qualitat Educativa és objecte de debat en el Congrés dels Diputats, i tot fa pensar que la nova Llei serà aprovada en el proper mes de novembre. Les escoles s’hauran de preparar per a incorporar alguns canvis en els processos d’ensenyament i aprenentatge, per tal que el joves acabin la seva escolarització amb una formació més adequada a les noves necessitats. Altres països europeus ja ho han fet. Espanya, encara no. Em refereixo al nucli de la reforma, no a aspectes conjunturals que no hi tenen relació directa.

No tothom hi està d’acord, a canviar mètodes i criteris que han arrelat profundament en el terreny de l’educació escolar. Però ens cal ser realistes. Les escoles necessiten renovar-se, i la política de continuar fent el que estem habituats a fer no és la que una societat immersa en un ritme accelerat de canvi reclama avui. Els joves surten de les nostres escoles amb una formació que no els facilita l’accés al món laboral. Les nostres Universitats pateixen el mateix mal que les escoles d’educació secundària. No totes fan el que està previst en el Procés de Bolonya. Aquest és el seu problema. Però és un problema molt greu per al conjunt de la societat.

Alguns, per defensar-se del ‘perill’ d’una nova reforma del sistema educatiu, adverteixen que les escoles no poden aguantar tants canvis: vuit lleis educatives des de 1978! Siguem sincers. El sistema educatiu que avui tenim és el que la LOGSE va establir l’any 1990. Els fruits, tots els coneixem. I la LOGSE va canviar el sistema educatiu establert l’any 1970!

Què passarà amb la LOMCE? Dependrà de cada escola. Les escoles que desitgin renovar-se i posar-se al nivell que la nova societat requereix, tindran una nova oportunitat de fer-ho i milloraran el seu servei als alumnes i a les famílies. Sí, ja he dit que el que avui escriuria no seria ‘políticament correcte’.