Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Dins de la sèrie de testimonis sobre els 50 anys del Concili Vaticà II, el teòleg Gaspar Mora explica el “canvi espectacular” que va significar per l’Església. El professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya relata com els bisbes participants en el Concili es van adonar de que estaven parlant no només per als de dins de l’Església, sinó també per als de fora. I, “el primer que hem de fer davant del món és mirar de conèixe’l, amb una mirada de simpatia”.

Amb aquest gir, també s’arriba a la constatació que “la veritable evangelització és el diàleg”. Com diu Mora, que “la veritable manera d’acompanyar aquest món a la comprensió de l’Evangeli, a l’experiència del sentit de Déu, no és predicar és dialogar. Amb un món que pensa i que pateix, i que l’Església està cridada a fer la seva aportació”.   

Aquest és un dels missatges del Concili que segons Mora en aquell moment va tenir una gran recepció i acollida a Catalunya.