Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

 

La Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants, que aplega una vintena d’organitzacions que treballen entorn al fet migratori, ha elaborat un manifest amb motiu de la situació de prop de 300 immigrants que malviuen en condicions infrahumanes en naus industrials o en altres locals ocupats de Barcelona. Ja sigui per motius econòmics o perquè no tenen permís de residència, aquestes persones no han pogut accedir a un habitatge digne i s’han vist abocades a aquesta situació. Una sentència d’un jutjat de Barcelona dictada recentment ha decidit el desallotjament d’un d’aquests assentaments, al carrer Puigcerdà.

D'altra banda, la mateixa Plataforma ha volgut expressar, mitjançant una nota de premsa, la seva satisfacció davant de la resolució judicial del passat dia 28 de juny que autoritza l’entrada d’ONG en el Centre Internament d’Estrangers de Barcelona per a l’atenció social de les persones internades.

La Plataforma està formada per:

ACO, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I
JUSTÍCIA, CRISTIANS PEL SOCIALISME, DELEGACIÓ DE PASTORAL
OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE
BARCELONA, EKUMENE, FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ
MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES RODA VENTURA,
JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA,
PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI, PASTORAL AMB IMMIGRANTS
(PAI), RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
(URC), BAYT-AL-THAQAFA, INICIATIVES SOLIDÀRIES, COMUNITAT DE
SANT EGIDI, FUNDACIÓ LA SALUT ALTA I COMUNITATS DE VIDA
CRISTIANA.