Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El compromís es un valor a la baixa. S'entén com perdre llibertat i espontaneitat però només pot canviar la història, les institucions, si hi ha compromís de les persones. Això significa posar el propi talent al servei de les organitzacions per tal de canviar i millorar la societat.