Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Salva Clarós és sindicalista

Vista la necessitat urgent de fer reformes a fons, entre les moltes coses que caldria canviar, n’hi ha dues que jo faria de manera urgent. En primer lloc, retirar les competències en matèria d’urbanisme als ajuntaments més petits de 100.000 habitants. Les raons són òbvies i no crec que calgui explicar-les. La segona és fixar un salari màxim interprofessional, semblantment al salari mínim. Amb el salari mínim es pretén que, amb independència de l’oferta i la demanda del mercat de treball, tota persona amb un contracte de feina tingui una remuneració que asseguri una vida digna. Altra cosa és si això s’aconsegueix amb l’actual salari mínim, de poc més de 600 euros al mes. 

Cal fixar una retribució màxima interprofessional per evitar que les lleis del mercat acabin trencant la justa proporcionalitat entre el treball i el salari percebut per aquest treball. En física, el treball es mesura amb el quilovat hora. Es compleix que per escalfar una habitació el doble de gran es necessita el doble de quilovats hora, no 10 o 40 vegades més. És cert que no tots els treballs aporten el mateix valor, però la diferència d’algunes retribucions de polítics, directius, banquers i esportistes... en relació al mínim interprofessional no només escandalitza sinó que, aplicant el símil de la calefacció, es demostren altament ineficients. Ja no pel fet de si la feina està ben feta, sinó pel fet que la unitat de valor generada té un cost salarial enorme. 

Deixem la física i anem a la política. Ara que sospesem els límits d’uns recursos més aviat exigus, hem d’entendre que les rendes del treball han de respondre prioritàriament a una distribució de la riquesa globalment produïda entre els membres de la comunitat, i no a l’apropiació arbitrària que en puguin fer alguns. L’exclusió forçosa del mercat de treball de pràcticament un 25% de la població activa obliga a replantejar de cap a peus la qüestió. Aquest és l’objecte de la política i no un altre.