Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Intueixo que el mes de gener d’aquest any 2013 serà transcendent per a l’educació en el nostre país. Per això, bé val la pena que hi dediqui un instant.

Amb l’esborrany de l’avantprojecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), presentat a la Conferència Sectorial d’Educació el passat dia 3 de desembre, ha succeït allò que sol succeir amb tantes coses complexes: a moltes persones, els arbres els han impedit de veure el bosc. He arribat a aquesta conclusió en relacionar les informacions publicades i el contingut del text sotmès a consulta. Al llarg del mes transcorregut des del 3 de desembre, no he estat capaç de trobar una anàlisi seriosa de les característiques del bosc; les reaccions han estat suscitades per la imatge d’algun arbre concret i per la previsió dels fruits que podria arribar a produir si un dia fos plantat, o dels fruïts que ja no podríem gaudir si un dia fos arrencat. Per exemple, fixar la mirada en l’atac a la immersió lingüística ‒l’arbre‒ no ens ha d’impedir que fem una lectura crítica del conjunt de l’avantprojecte de LOMCE ‒el bosc‒. 

Aquí només vull fixar l’atenció en el contingut global d’aquest nou avantprojecte de Llei, per tal de remarcar que ens cal ser prudents si volem fer-ne una valoració objectiva . Em referiré a la LOMCE com si la Llei ja estigués a punt de ser aprovada amb el contingut de l’esborrany de l’avantprojecte que coneixem. 

Convé observar que la LOMCE no serà una llei completa i autònoma, com si pogués ser aplicada prescindint de les altres lleis educatives vigents. En efecte, la LOMCE es limitarà a modificar dues lleis: la LODE (1985) i la LOE (2006). Pel que fa a la LOE, els canvis no seran ni pocs ni superficials, ja que 27 articles seran modificats parcialment, 37 seran objecte d’una nova redacció, de contingut molt diferent de l’actual, i s’hi afegiran 14 articles totalment nous. 

Aquest conjunt de canvis suposarà una modificació substancial del text de la Llei vigent, encara que l’estructura global es mantingui. És a dir, la Llei orgànica que regularà el sistema educatiu continuarà essent la LOE perquè mantindrà el nom originari, però cometríem un error molt greu si creguéssim que el bosc continuarà essent el mateix d’abans, encara s’hagi arrencat algun arbre o se n’hi plantat algun de nou. Res d’això. La nova Llei constituirà un desafiament extraordinari, i ens cal ser-ne molt conscients.