Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Aquest article, aparegut el desembre de l'any passat a El País, commemorava el cinquè centenari de la primera presa de posició clara de l'Església a favor dels indis del nou territori colonitzat d'Amèrica.