Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Aquest article, publicat el 2005 al Diari de Girona, forma part forma part del recull Vides amb nom. Girona, CCG Edicions, 2005. pp. 253-255) i Nadal el va escriure recordant el traspàs de la mare abadessa del Convent de les Caputxines del carrer del Llop, a Girona.