Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

L'agència Zènit pubicava dissabte passat la síntesi de la intervenció que va presentar Jesús Colina, el seu director editorial, president de H2Onews, corresponsal a Roma del setmanari "Alfa y Omega" i consultor del Consell Pontifici per les Comunicacions Socials, al congrñes mundial de la premsa catòlica, que fou organitzada per aquest dicasteri vaticà del 4 al 7 d'octubre a Roma.

Colina alerta del retard de l'Església en situar-se davant l'ecosió de les noves xarxes socials i de comuniació a Internet, "hemos perdido el tren del web 2.0", diu, donat que la interactivitat, fruit d'un món relativista i que s'aprofita a fer diners del treball voluntari de tot el món, no ha entrat al si dels mitjans de comunicació eclesials, no sense certa lògica.

Es pregunta també per què "con frecuencia las páginas web de denominaciones protestantes logran un mayor impacto" i es respon: "Los que he leído llegan a la misma conclusión: los católicos 'hablan'; los protestantes 'escuchan'", donat que molt sovint els primers es dediquen a fabricar webs estàtics que, a més, s'actualitzen poc. I adverteix que "si no superamos el "pecado original", hablar mucho y escuchar poco, la evangelización misma quedará gravemente condicionada."

Però hi ha oportunitats, la mateixa idea de l'Església com a comunitat (comunió de creients), amb diferents carismes, hi pot ajudar. "Si la Iglesia, al comunicar en Internet, lo hace como Iglesia-comunión, si su vida de "comunidad" se refleja en la web, entonces también será capaz de hacer "comunidad" en Internet", diu. "Para el navegante que visite sus servicios, se convertirá en algo casi evidente entrar en contacto con la realidad más cercana de la diócesis, que puede ser su misma parroquia, el servicio de Cáritas, o el coro diocesano..."