Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

En aquest apunt al seu bloc personal, el president del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Jordi López Camps, reflexiona sobre el discurs que el Papa Benet XVI féu al Westminster Hall a la seva recent visita al Regne Unit, en què alertava de la política tan sols basada en els consensos i no en una dimensió ètica.

"Comparteixo plenament la preocupació del Papa", diu López Camps. "L'afirmació del positivisme jurídic, tan esmentat en amplis sectors de la classe política, de considerar que les lleis si són democràtiques no necessiten cap fonament ètic, resulta insuficient per orientar el discerniment moral del decisor polític. La llei positiva, en sí, no és legítima per més que procedeixi d'un ordenament democràtic o del sentiment, acord i de la voluntat d'una majoria política, si conculca els valors morals. La formalitat democràtica no aporta la dimensió moral d’una llei".

"En aquest sentit, les religions no són un problema, sinó una aportació més a la clarificació moral de la societat.", apunta.