Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

No som nosaltres els qui “posseïm la Veritat” i, encara menys els qui posseïm tota la Veritat. Segons sant Joan és la Veritat la que ens atrau, ens posseeix i ens guia.
 
Per això, la 1a. Carta de Joan ens acusa de mentirosos en aquests tres casos: a) quan no guardem la Paraula de Déu, cosa que en la pràctica equival a refusar l’amor que ve de Déu; b) quan ens considerem justos per les nostres forces i diem que nosaltres no pequem; c) quan diem que coneixem Déu i no guardem els seus manaments, que en realitat és el manament de l’amor.  
 
“Què és la Veritat”?,  preguntà, amb un cert cinisme, Pilat a Jesús. Perquè Pilat tenia la Veritat davant seu. La Veritat es  Jesús mateix, la persona que va estimar Déu Pare i els germans: la persona que ens parla i s’entrega a nosaltres. Ell és la Veritat que ens dóna l’Esperit de la Veritat i de l’Amor, perquè el cristianisme és la religió de la comunicació de Déu a nosaltres: comunicació de la Paraula i comunicació de l’Amor.
 
Vet aquí per què les lectures del tercer diumenge de Pasqua truquen  amb força a  la  nostra ment: per tal que puguem entendre el seu missatge nou i elemental. El missatge és que tant la 1a. Carta de Joan com l’Evangeli de Lluc mostren  quina és -avui, per a nosaltres- la font de la comunicació de Déu: l’Eucaristia, en la seva primera part en la que Jesucrist  ens  parla de la seva vida humana i divina, i la segona part en la que Jesucrist, s’hi fa present i se’ns dóna.
 
Repeteixo: Crist ens parla en les Escriptures i ens les fa   entendre  (aquesta és la primera part de l’Eucaristia);  i  Crist s’hi fa present ell mateix, en persona, i s’entrega a nosaltres per tal que podem creure en ell  i romandre en comunió amb ell (aquesta és la segona part de l’Eucaristia).
 
Ara ofereixo dos textos de la Missa del III Diumenge de Pasqua que es refereixen a la primer part de l’Eucaristia, en la que  Jesucrist parla:
 
1er: Així supliquem en l'”alleluia” abans de l’Evangeli: “Jesús, obriu-nos  el sentit de les Escriptures, feu que s’ens abrusi el nostre cor quan vos ens parleu”.
2on: “Llavors els obrí els ulls perquè comprenguéssin el sentit de les Escriptures, i els digué: "Així ho diuen les Escriptures: El Mestre havia de patir i ressuscitar”. (Lluc 24, 45-46). I, com que l’Evangeli, fa en nosaltres allò que anuncia, podem creure ben bé que l’Esperit de Déu ens obre els ulls i les oides per tal que poguem entendre la Veritat de les Escriptures.
 
Ara, uns  textos de la Presència de Crist lliurat  a nosaltres:
3er. “Mireu.me  les mans i els peus. Sóc Jo mateix, en persona”. (Lluc 24, 39).
4t. “En el qui guarda la seva paraula, l’amor que ve de Déu ha arribat a la seva perfecció.” (Comunicació de l’amor de Déu, segons la 2a. lectura: 1 Jo 2,  5).

5é. Finalment, un text que no surt en les lectures del III Diumenge de Pasqua, però que és molt pròxim (1 Jo 2, 10): “El qui estima el seu germà, està en la llum”. És tant com dir que el qui estima el germà està en la Veritat de Crist. És l’objectiu de la vida pasqual de tota la comunitat i de cada un dels seus membres.