Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El darrer número de Vida Nueva està dedicat a les parròquies. La parròquia, l'Església, contribueix a crear una societat millor. Però els condicionants són nombrosos i molt importants, entre els quals en destaquen dos. En primer lloc, les xifres i els diferents estudis apunten que l'Església ha deixat de ser el centre neuràlgic dels barris o dels pobles. Ja no és la referència. I en segon, també és menys important el nombre de sacerdots dedicats a les parròquies per la manca de vocacions.

I en aquest context, la pregunta als rectors és com veuen la situació de la parròquia avui, quin ha de ser la manera d'estar en la societat, en definitiva, com ha de ser la parròquia del futur.

Entre ells, contesta, Josep M. Ferrerons, rector al Prat del Llobregat (Barcelona) i director del Centre d'Estudis Pastorals, que va a Joan XXIII ("ha de ser com una font enmig de la plaça que manera l'aigua viva de l'Evangeli de Jesús") i Joan Pau II ("que sigui la casa i l'escola de comunió").

Es pot llegir un extracte aquí