Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El cardenal arquebisbe emèrit de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, ha descrit el sentit de l’expressió nova evangelització en un article publicat a ‘Catalunya Cristiana’ (16/09/2012). N’ha fet una descripció summament clarificadora. N’he extret algunes idees. 

Nova evangelització és un pla pastoral de dimensions enormes, tant en l’aspecte geogràfic ‒Església universal‒ com en els objectius que es proposa. No es tracta de canviar el missatge ni de maquillar l’Evangeli per fer-lo més assequible a tothom, sinó d’aconseguir que el cristià comprengui que té a la seva disposició tota la força de l’Esperit, visqui amb aquest convenciment, prepari els solcs i hi planti la llavor, bo i sabent que la nova vida prové de la llavor, no de l’afany de l’hortolà. 

‒ L’Església existeix per evangelitzar, per plantar la llavor de l’Evangeli en les realitats d’aquest món: en la vida privada i en la vida social, en la cultura i el pensament, en la família i en la feina, en la vida política i en els centres d’opinió on es decideixen les normes regulen la vida dels pobles, sense oblidar que la seva primera obligació és evangelitzar els pobres. 

‒ El projecte de nova evangelització pretén reconstruir la civilització de l’amor i la justícia, i es proposa ser creatiu en la fidelitat a l’Evangeli i donar resposta a les grans inquietuds dels homes de la nostra època. En un món nou, sempre hi haurà lloc per a una nova Església que hi encarni la saviesa i la gràcia de Crist, sense nostàlgia del passat. L’evangelitzador haurà de viure amb la convicció i l’alegria de anunciar l’Evangeli a tothom, també als exclosos i als allunyats, i fer-ho mitjançant un testimoni creïble i un llenguatge comprensible, sense trair el sentit profund del missatge. 

Difícilment es poden dir més coses amb tan poques paraules. La nova evangelització no consisteix a mirar enrere, sinó a anunciar l’Evangeli en un món nou, donant noves respostes als nous desafiaments. Per això, en un món nou, la nova evangelització no serà possible sense una Església renovada. Aquesta és la qüestió!