Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

He trobat molt encertada la reflexió del bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés, sobre el valor moral del projecte Eurovegas. Sempre he valorat positivament les reflexions morals del bisbe Cortés sobre els temes econòmics. Crec ponderada i justa la seva reflexió. És bo que un bisbe aporti criteris morals per avaluar les decisions polítiques. És cert que la decisió política, en una societat secularitzada, és autònoma de les decisions religioses, però també és cert que el judici moral ha de judicar la decisió política. Tota decisió política ha d’estar subjecte al judici de qualsevol moral particular.
 
El bisbe Cortés proporciona als cristians, i a qualsevol ciutadà, uns criteris que permeten al decisor polític emetre un judici que, a més de tècnic, tingui present uns criteris que afecten a la moral cívica. El bisbe té uns dubtes morals que vol compartir perquè la transcendència de la decisió política afectarà el futur d’uns municipis del seu bisbat i al conjunt de la societat catalana. Els seus dubtes es fonamenten sobre la visió de la moral cristiana en relació al desenvolupament econòmic i a la humanització de la societat. Crec que és bo que un bisbe es pronunciï sobre aquests temes i que, des de l’actitud de servei a la comunitat, aporti uns criteris sensats que ajudin a conformar el judici polític. El qual, com es propi en una societat democràtica, serà sempre autònom. Però aquesta autonomia no significa que renunciï a tenir una fonamentació moral.