Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Entenem les comunitats universitàries com unes institucions centrades en els sabers. Ensenyar i aprendre constitueixen l'essència del món universitari. Però les universitats formen part d'una realitat més àmplia donen resposta a les societats i les seves necessitats, i d'aquesta inserció social, fa que es derivin reptes i responsabilitats.
 
La Universitat no és una organització productiva ni comercial, no representa un sector de la societat en particular ni aspira a tenir un paper polític; cultiva la passió per la veritat i la primacia del coneixement com a principi de tota interacció amb la comunitat a la qual pertany. La inclinació a aquests principis, la lleialtat a un cert ethos universitari és condició essencial per a la seva rellevància social (Lerner, 2004).
 
 
Les comunitats Universitàries poden iniciar en els debats complexos a adults majors d'edat, amb dret a vot i responsabilitat jurídica per aconseguir un perfil diferent dels/les titulats/es i generar estudiants preocupats amb les injustícies que es cometen al seu voltant i capaç de comprometre amb causes justes; estudiants informats capaços de desenvolupar reflexions crítiques sobre la societat en què es desenvolupen, estudiants capaços d'escoltar, participar, intercanviar. Formats en l'ètica del diàleg; estudiants promotors de democràcia i participació, que saben ser i són ciutadans.
 
Transmissió de valors des de la Universitat
La socialització hem concebre-la com un procés multidireccional que implica a l'individu ia la societat i les seves institucionscions, en el procés estan involucrats múltiples actors, amb objectius, metes, procediments diferents, i amb diferents possibilitats d'influència, en els últims anys a més hem detectat una creixent dificultat per articular els espais més tradicionals com la família, el centre educatiu o la comunitat, amb les organitzacions socials i les diferents formes d'accedir a la informació: Televisió, premsa, internet, etc.
 
 
D'altra banda cal tenir present l'entorn canviant dels últims temps, en què el llenguatge de comunicació ha experimentat modificacions importants entre els joves i en el que "el nou" es fa "vell" de forma ràpida, pot caure en la concepció que els valors més tradicionals que les universitats pretenen transmetre, pertanyen a un món desfasat, que no està en consonància amb la realitat actual. Així ha de cuidar-se la dialèctica perquè la socialització en valors no sigui visualitzada pels joves com una abstracció sense concretar o un marc pertanyent a generacions anteriors però escassament aplicable a la seva situació específica.
 

Com a Universitat, dins d'una institució com l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu tenim com a primera funció formar professionals d'excel·lència i alhora persones èticament implicades; ciutadans amb consciència històrica i esperit cívic: éssers capaços de reconèixer la situació dels seus societats i d'entendre els seus deures cap als seus conciutadans. Entre aquestes persones capaços i honrades han de sorgir els líders d'unes societats humanitàries, justes i més eficients. Aquesta és la nostra tasca i el nostre repte.

 
Amèlia Guilera. Anna Ramió. Anna Pérez.
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA i CENTRE DOCENT SANT JOAN DE DÉU