Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El diumenege passat vaig escoltar per ràdio la missa conventual del monestir de Santa Maria de Montserrat . Vaig trobar interessant l’homilia del pare Joan Carles Elvira, antic prior. Entre altres coses ha parlat de les dificultats que tenim avui els cristians d’entendre la Bíblia tot i la seva riquesa de continguts. Les seves paraules m’han servit per construir aquesta reflexió. A molts cristians ens passa el mateix que a Samuel quan “encara no sabia reconèixer el Senyor, la paraula del Senyor encara no se li havia revelat” (1Sm 3,7).No l’entenem perquè no preservarem en la seva escolta. Déu ens parla a través de les Sagrades Escriptures i Jesucrist estableix la comunicació definitiva i última perquè comunica i fa entenedora tota la paraula de Déu. La gran força de Jesús, Déu encarnat, és que ens revela el misteri de la persona humana i per això el podem entendre. Per això és important l’actitud de Samuel que diu “parla Senyor, el teu servent t’escolta”(1Sm 3.10).

¿Què hem de fer els cristians per iniciar-nos en l’escolta de Déu?. El pare Joan Carles Elvira ha suggerit les següents propostes. En primer lloc, estimar el silenci. Les persones hem d’aïllar-nos a fi de sortir del soroll ambiental i situar-nos en la condició d’intentar escoltar. Es tracta d’alimentar la interioritat. La segona proposta és perdre la por a endinsar-nos en la lectura de la Bíblia. Ens cal educar-nos en la pràctica de lectura bíblica per descobrir la riquesa dels textos. Les lectures bíbliques de la litúrgia ajuden a escoltar e interpretar el sentit de la paraula de Déu. El mètode de la Lectio Divina és també un bon recurs per adquirir el mètode i hàbit de la lectura bíblica.
 
Finalment, cal cultivar el trobament amb Jesús la Paraula feta carn. La descoberta de Jesús és una descoberta de la Paraula en la història de la humanitat. Per això, la litúrgia de l’Església catòlica situa al començament de l’any els textos que mostren la descoberta de Jesús i el seu seguiment per part dels primers deixebles. En aquest procés destaca l’actitud de sant Joan Baptista, el Precursor, que sap obrir el camí cap a Jesús. No busca protagonisme, sinó obrir el seu camí i convida al seguiment de Jesús. Ell mateix testimonia quin és el aquest camí i en ensenya que quan troba a Jesús sap apartar-se discretament. El pare Joan Carles Elvira ha dit que avui potser a la nostre església li manquen aquests profetes que obren camins i que saben apartar-se perquè els cristians seguim a Jesús. Sant Joan Baptista és el gran evangelitzador fidel.. El seu exemple ha de ser un estímul per nosaltres per irradiar al nostre voltant l’alegria de ser cristians.