Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

La proximitat de les eleccions nord-americanes ha provocat diversos anàlisis sobre els diferents components que determinen la orientació del vot. Entre aquests estudis tenen una especial rellevància aquells que busquen la influència de les idees religioses en l’orientació del vot. Aquest interès, habitual en la pràctica política nord-americana, no té encara prou notorietat, desenvolupament i minuciositat en el nostre país. En un estudi efectuat a inicis d’octubre de 2011 aporta dades prou interessants per conèixer les preferències electorals dels electors segons les creences religioses cristianes. En el cas dels republicans l’enquesta es feu sobre la població de votants registrats.
 
Sobre la denominació dels aspirants a la nominació republicana les enquestes mostren que entre els protestants evangèlics blancs republicans reparteixen les seves simpaties de la següent manera: el 21% es decanten per el candidat Rick Perry , Mitt Romney recul un 17%. Els altres candidats tenen els següents percentatges d’adhesió: Herman Cain un 13%, Ron Paul un 11%, Newt Gingrich un 10%, Rick Santorum un 3% i Jon Hunstman un 1%. Entre els protestants històrics (els no evangèlics) es mantenen, més o menys, similars per tots els candidats excepte per Perry i Romney. El primer obté un 22% i el segon un 20%. La situació és molt diferent entre els republicans catòlics. El 29% d’aquests prefereixen a Mitt Romney, Rick Perry i Herman Cain obtenen un 16% cadascun, Ron Paul un 8%, Nwet Gingrich un 5% i Rick Santorum i Jon Hunstaman un 1% cadascun. Sorprèn la poca simpatia que Rick Santorum, catòlic confés i militant actiua favor dels valors catòlics, obté entre aquesta tradició religiosa.
 
En el cas d’un hipotètic enfrontament Obama-Romney o Obama-Perry en les eleccions generals les enquestes sobre la influència religiosa en la intenció de vot donen les següents informacions. En el cas Obama-Romney les dades són: el 53% els protestants, en general, es decanten per Mitt Romney i un 42% per Obama. Dins de la tradició protestant les preferències dels evangèlics blancs són un 75% per Romney i un 20% per Obama; entre els protestants negres el 97% prefereixen a Obama i un 1% a Romney; i entre els protestants tradicionals (els no evangèlcis) un 56% prefereixen a Romney iun 40% a Obama. Elntre els catòlics, el 50% preferenix Romney i el 47% a Obama. Les preferències electorals generals, sense el matís de la religió, donen 50% de preferència per Obama i un altre 50% per Romney.
 
Si la disputa electoral fos entre Obama-Perry les dades són: el 51% els protestants, en general, es decanten per Mitt Romney i un 45% per Obama. Dins de la tradició protestant les preferències dels evangèlics blancs són un 73% per Romney i un 21% per Obama; entre els protestants negres el 95% prefereixen a Obama i un 2% a Romney; i entre els protestants tradicionals (els no evangèlcis) un 51% prefereixen a Romney iun 46% a Obama. Entre els catòlics, el 53% preferenix Romney i el 42% a Obama. Les preferències electorals generals, sense el matís de la religió, donen 50% de preferència per Obama i un altre 46% per Romney.