Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

1. Jesús no deixa indiferent. El personatge, el seu missatge I les seves peripècies fins i tot són atractius. Jesús és respectable punt de referència pels cristians, pels creients d’altres confessions religioses, pels agnòstics. Hi ha discrepàncies i interrogants sobre l’autèntica personalitat de Jesús. Per exemple, ¿per què és dirigeix a Déu com a Pare? Algun misteri hi ha d’haver en la seva condició humana que l’interès per Jesús arribi al cor de les persones, travessi els segles i les cultures. Jesús no es presoner d’institucions, ni de preceptes, ni de jerarquies, ni de dogmes. Jesús tampoc es deixa atrapar per fabulacions novel·lesques o cinematogràfiques.

2. L’Evangeli d’aquest diumenge, 19 de febrer, (Marc 2, 2-12) mostra Jesús que atrau a la gent. Relata l’episodi d’un grup d’homes que li porten esperançats un paralític. Saben que Jesús s’interessa pel benestar de les persones, sigui quina sigui la seva condició o les seves creences.

3. Aquestes persones s’apropen a Jesús sense dir res. No demanen res. No reciten cap credo. Però Jesús veu la fe d’aquestes persones.  La fe és més una actitud humana i un comportament de la persona que un recital de fórmules doctrinals i abstractes.

4. Un altre element és el perdó. Jesús destaca que els pecats del paralític son perdonats. Els pecats del paralític són perdonats gràcies a la fe d’aquella gent. El perdó es donat sense condicions. L’actitud de Jesús contrasta amb una Església institucional que al llarg dels segles, i també ara, ve imposant normatives per reconèixer el perdó de Déu.

5. A aquest episodi evangèlic hi surt també un altre grup de gent. Els mestres de la llei. Els que, teòricament, saben de que va això de les estructures religioses. Aquests no estan interessats pel sofriment del paralític ni s’adonen de la seva fe. Estan obsessionats per si Jesús actua segons la doctrina  establerta. Els mestres de la llei d’avui actuen com els de fa dos mil anys.