Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Càritas Barcelona/CR) L'actual coordinador del sector social dels jesuïtes a Catalunya, Salvador Busquets Vila, substitueix Jordi Roglá al capdavant de Càritas Diocesana de Barcelona. El president de l'entitat, l'arquebisbe Lluís Martínez Sistach, l'ha nomenat nou director per un període de quatre anys, tal com preveuen els Estatus de la mateixa, i un cop escoltat el Consell Diocesà de Càritas de Barcelona.

Salvador Busquets va néixer l’any 1958 i és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, formació que ha completat amb diversos postgraus, entre ells Fiscalitat i Màrqueting. És casat i pare de família. Ha desenvolupat la seva trajectòria en la empresa privada fins l’any 1995 en què es va incorporar a l’organització Arrels Fundació com a coordinador general i posteriorment com a director de la mateixa, on ha prestat el seus serveis per un període de disset anys. Actualment, és el coordinador de les entitats socials de la Companyia de Jesús a Catalunya.

Ha estat membre de diferents plataformes relacionades amb la pobresa i l’exclusió social: Vocal del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars de la Generalitat de Catalunya (CAPSIF), membre de la Vocalia de Pobresa de l’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), i del Grup de Treball d’Habitatge de la Taula del Tercer Sector, entre d’altres.