Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Direcció General d'Afers Religiosos) Per iniciativa de la Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR), tindrem a Catalunya per primera vegada informació oficial sobre percepció i opinions de la ciutadania respecte a la diversitat religiosa i la seva gestió.

Amb aquesta finalitat s’ha formalitzat el 12 de juny un encàrrec de gestió del Departament de Governació i Relacions Institucional (al qual està adscrita la DGAR) al Centre d’Estudis d’Opinió, per tal que disseny i executi una enquesta titulada ‘Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat’. El treball de camp abastarà una mostra de 1.600 persones residents al país de més de 16 anys i es tindran resultats abans de l’acabament d’aquest 2014.

Amb aquest treball es vol disposar d’informació sobre la implantació de les diferents confessions religioses a Catalunya; la percepció de la població sobre la diversitat religiosa; l’opinió de la població respecte dels reptes que planteja la diversitat religiosa sobre l’organització social, i l’opinió dels ciutadans respecte a possibles iniciatives del Govern en relació amb la gestió de la diversitat religiosa.