Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Direcció General d’Afers Religiosos) En col·laboració amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), la Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR) organitza diverses actuacions en l’àmbit jurídic. La primera d’aquestes activitats està relacionada amb la difusió del primer document elaborat des del Consell Assessor de la Diversitat Religiosa, ‘La diversitat religiosa en les societats obertes’, que tindrà lloc a la seu del CEJFE el pròxim 16 de juny. El mes d’octubre es programarà un curs de formació sobre diversitat religiosa adreçat al personal amb càrrec de comandament del Departament de Justícia.

'La diversitat religiosa en les societats obertes. Criteris de discerniment' ha estat la primera de les aportacions del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa (CADR), amb la finalitat que es comparteixi a tot Catalunya una estratègia per a l’entesa de la seva rica pluralitat religiosa. Aquest Consell, presidit per Francesc Torralba, és un òrgan col·legiat amb 11 membres experts per assessorar el Govern en l’àmbit religiós i, en particular, el Departament de Governació i Relacions Institucionals, de qui depèn la DGAR.

Aquesta jornada al CEJFE comptarà amb les aportacions de Joan Andreu Rocha i de Maria Teresa Areces, membres del CADR. 

La DGAR atén les peticions d’entitats i ajuntaments per donar a conèixer aquest document del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, que avui és un referent fonamental per a la convivència i l'harmonia social.

Per optimitzar la convivència, el document del CADR recomana desfer prejudicis mutus; desconstruir tòpics i visions estereotipades de les altres religions; escoltar atentament les tradicions minoritàries del nostre país; tractar amb equitat els diferents universos espirituals, independentment de la seva rellevància pública; identificar els valors comuns, els valors que comparteixen en diferents camps; i fer projectes junts on sigui possible edificar un món en pau i harmonia. Finalment, cal veure la diversitat com a do, com a possibilitat, com a riquesa i no com a conflicte o problema, sense caure en la fàcil idea que és senzill entendre's amb l'altre.