Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Per saber-ne més

Galeria d'imatges

(CR) El 6 de febrer és farà la presentació pública de la nova marca Escola Cristiana. Sota aquest nom i amb una imatge comuna es reforçarà el reconeixement que ja tenen les escoles cristianes com a centres de qualitat educativa i compromís amb el seu entorn social. Centres que són la referència en l’ensenyament concertat a Catalunya per presència i implantació. Actualment són 260.000 alumnes en 401 escoles, que representen més d’una quarta part del sistema educatiu de Catalunya.

Aquesta campanya s’inicia coincidint amb el període de pre-inscripció per al curs vinent i presenta de forma conjunta l’oferta que hi ha a 124 municipis i 36 comarques. Alguns centres tenen més de 300 anys d’història i responen a l’arrelament a Catalunya dels ordes religiosos dedicats a l’ensenyament. Actualment hi ha 81 congregacions religioses que tenen centres educatius a Catalunya i juntament amb les escoles de titularitat diocesana o parroquials ofereixen accents diferents i diverses propostes de servei educatiu.

L’any passat, la direcció de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya va proposar al centres associats posar en marxa aquesta campanya i una marca que identifiqués l’escola cristiana, respectant la identitat de cada centre o de cada comunitat religiosa. Una iniciativa que rebre el suport de la majoria dels titulars d’escoles cristianes. A més de la difusió de la marca comuna, la Fundació també ofereix formació als responsables dels centres per millorar la comunicació i la presentació de la seva oferta eductiva als pares que s’interessen per l’escola.

En la presentació de la nova marca, destaquen que a més de ser ”referent de compromís, qualitat i equitat” l’escola cristiana també és “una proposta educativa que, des del missatge de Jesús i en un clima de llibertat, proposa un horitzó de sentit per a la persona, ofereix camins de creixement integral per a tothom i fa partícip de l’alegria de l’evangeli a qui se’n senti atret”. I un projecte educatiu que “innova per assolir un major i millor aprenentatge” i que defineixen com “una escola orientadora, catalana i oberta al multilingüisme”.

L’acte de presentació es farà el 6 de febrer a les 19h. al col·legi dels Jesuïtes Sarrià de Barcelona. Prèviament a l’acte públic, el mateix dia es farà una sessió amb els responsables de les escoles per presentar els elements de la campanya i el seu funcionament i presentar propostes per aplicar-la des de les escoles, adaptar-la a cada centre, i amplificar-ne la difusió.

Un dels instruments amb el que es comptarà especialment és la presència a les xarxes socials i un web que s'obrirà el 7 de febrer. "Tria escola Cristiana" serà un dels conceptes clau adreçat als pares que tenen la oportunitat de d’escollir quina escola volen pels seus fills.