Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR) Sense entrar en concrecions, i valorant les beatificacions del passat 13 d’octubre a Tarragona, els bisbes catalans han publicat una nota conjunta en la que reiteren una petició de perdó per “les mancances i els errors que, com a membres de l'Església, hàgim pogut cometre en un passat més o menys llunyà”. Ho fan en un text aprovat en la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense d’aquesta setmana a Tiana i es remeten literalment al contingut de la carta pastoral del 2011 Al servei del nostre poble.

El comunicat dels bisbes catalans reitera al costat d’aquesta petició de perdó que també s’ha de valorar “el paper insubstituïble que ha tingut l'Església i el cristianisme en la història mil·lenària de Catalunya”. I posen com a exemple com “en el passat recent, l’Església va lluitar decididament a favor de la reconciliació, els drets humans i el restabliment de les llibertats, en temps ben difícils i molt abans de la transició democràtica”. Per això, ara reafirmen el seu compromís “a treballar per la reconciliació entre tots els ciutadans i per la guarició de les ferides que encara poguessin restar obertes i que caldria tancar amb la generositat de tots”.

En una línia semblant al que han manifestat recentment els arquebisbes de Barcelona i de Tarragona, que demàven una revisió més global del període històric que va del 1936 a la arribada de la democràcia, el text conjunt proposa que “es continuï investigant”. Segons els bisbes “conèixer la veritat serà un ajut a l’esclariment de la història, conduirà a la pau i a l’autèntica reconciliació entre tots els ciutadans de la nostra terra”.

Aquest és el text íntegre de la nota.

Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense

El passat 13 d’octubre van ser beatificats 522 màrtirs de la persecució religiosa del segle XX a Espanya. Molts d’aquests testimonis de la fe havien nascut o viscut a les nostres Diòcesis, que han estat fecundades per la sang d’aquests màrtirs. La seva beatificació no ha de ser simplement un acte que quedi per a la història, sinó un nou impuls en el camí de la fe de les nostres Esglésies, una gràcia de la Pentecosta. La celebració a Tarragona ha estat un goig, però també un compromís per a tots, que hem de concretar amb iniciatives pastorals que siguin expressió i fruit de l’Any de la Fe que estem celebrant.

Els Bisbes de Catalunya pensem que, tal com va demanar el beat Joan Pau II, «cal que les Esglésies locals facin tot el possible per no perdre el record d’aquells que han sofert el martiri» (TMA 37). I alhora el mateix Papa ens demanava, de forma ben solemne, el compromís de realitzar una veritable «purificació de la memòria». En aquest sentit, no ens costa reiterar el que ja vam afirmar : «Som conscients de les mancances i els errors que, com a membres de l'Església, hàgim pogut cometre en un passat més o menys llunyà, i humilment en demanem perdó; però alhora som també conscients del paper insubstituïble que ha tingut l'Església i el cristianisme en la història mil·lenària de Catalunya» (Al servei del nostre poble, 22).

Per això, així com en el passat recent, l’Església va lluitar decididament a favor de la reconciliació, els drets humans i el restabliment de les llibertats, en temps ben difícils i molt abans de la transició democràtica, ara també ens comprometem a treballar per la reconciliació entre tots els ciutadans i per la guarició de les ferides que encara poguessin restar obertes i que caldria tancar amb la generositat de tots.

Desitgem que es continuï investigant el període històric que inclou la IIª República, la Guerra civil, la Dictadura i la recuperació de la Democràcia, ja que creiem que conèixer la veritat serà un ajut a l’esclariment de la història, conduirà a la pau i a l’autèntica reconciliació entre tots els ciutadans de la nostra terra.

Els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense. Tiana, 31 d’octubre de 2013