Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Justícia i Pau) L'avanç de l'informe sobre el pressupost militar de 2014, “La cara oculta de la despesa militar”, realitzat pel Centre Delàs d'Estudis per la Pau, de Justícia i Pau, demostra que la despesa militar real per al proper exercici serà de 16.526,73 milions d'euros. Una despesa que suposarà a les arques de l'Estat una mitjana de 45,27 milions d'euros al dia, la qual cosa equival a l'1,58% del PIB. Aquesta anàlisi demostra que la despesa militar per al 2014 suposarà un cost de 354 euros a l'any a cada ciutadà.

L'estimació reflectida en l'informe mostra el veritable pressupost militar, ja que el Govern tendeix a presentar per al Ministeri de Defensa unes xifres en les quals no s'inclouen totes les partides considerades militars, per tal d'evitar, previsiblement, les crítiques tant de l'opinió pública com de l'oposició. De fet, el 2014, amb tota probabilitat, el Ministeri de Defensa rebrà assignacions extraordinàries per valor d'almenys 1.503,85 milions d'euros.

Aquest informe mostra una mica de llum davant l'opacitat del Govern i posa en evidència realitats com que als pressupostos presentats per al proper exercici es recull un augment del 39,5% en recerca militar, respecte el 2013. Mentre que la despesa en R+D civil solament ha augmentat un 1,3%.