Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Arquebisbat de Barcelona) L’arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach ha publicat una carta pastoral per al curs 2013-2014, titulada ‘Viure la fe i edificar la comunitat cristiana’. En el títol s’empren dos dels verbs –viure i edificar- que va utilitzar el papa Francesc l’endemà de la seva elecció com a Pontífex. En aquest sentit, la carta pastoral pretén assumir l’encíclica Lumen Fidei i aplicar-la als objectius del Pla pastoral. La novetat de la carta pastoral, que relaciona els termes comunitat, fe, sagrament i Església, radica en la reflexió de la dimensió eclesial de la fe, tot incloent els propòsits de l’Any de la Fe.

La carta pastoral actualitza, seguint les paraules del papa Francesc en l’encíclica Lumen Fidei, els tres objectius que marca el Pla Pastoral de l’Arxidiòcesi. El primer és l’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen i l’evangelització amb un esperit eclesial. És, en aquest punt, on s’incideix en la importància de les xarxes socials per anunciar Jesucrist i l’Evangeli i es fa una proposta cultural evangelitzadora, com és el programa Multiart, i l’Escola Diocesana d’Evangelització.

El segon objectiu és la pastoral de la iniciació cristiana, una de les activitats centrals de l’arxidiòcesi, mitjançant l’acolliment, el diàleg i l’acompanyament. En aquest segon aspecte mereixen una especial atenció la catequesi familiar i el Servei Diocesà per al Catecumenat. 

I, l’últim propòsit té a veure amb la solidaritat com a expressió de la fe cristiana, materialitzada amb Càritas i el sosteniment dels seus projectes.