Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(IQS) La Biblioteca IQS, conserva un important fons patrimonial especialitzat en química, fruit dels 108 anys d’història de l’entitat, que ara l'amplia gràcies a un conveni de donació de l'enciclopèdia Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie per part dels Laboratoris Espinós y Bofill, SA (Lebsa). 

A la biblioteca es conserven diverses obres de professors IQS de la primera etapa de la institució, llibres dels inicis de la història de la química de finals del segle XIX, revistes científiques des dels inicis de la seva edició, així com diverses obres de referència i de consulta obligada per als estudiants de química de principis del segle XX.

Aquest fons ha sofert nombroses vicissituds (trasllats d’ubicació, diferents condicions de conservació no sempre òptimes…) que, junt amb l’ús constant fruit de l’activitat acadèmica, fa que algunes de les seves obres s’hagin deteriorat. Una d’aquestes obres és el Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie (1880).

El donatiu de Lebsa permetrà substituir l’edició incompleta i malmesa que es conserva a la Biblioteca IQS, i incorporarà al nostre fons una de les obres més importants de química orgànica, completa i en perfecte estat de conservació.
 
L’obra consta de 110 volums, destinats a un ús educatiu i de recerca per a personal docent i investigador, alumnes, exalumnes i comunitat Universitat Ramon Llull