Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(PAMSA) La celebració dels cinquanta anys de la inauguració del Concili Vaticà II ha fet més palesa que mai la necessitat de conèixer els seus textos. Altrament ens queda el record nostàlgic d’un esdeveniment singular però que no tindria cap incidència en la vida d’avui. En canvi, tota aproximació als documents conciliars ens hi fa descobrir un ric filó no sols de doctrina sinó d’orientació per a una Església que vulgui viure en estat de reforma permanent.

En aquesta antologia, el monjo de Montserrat Bernabé Dalmau, presenta les pàgines més significatives i més vives de l’ensenyament conciliar en forma d’un text per a llegir setmanalment al llarg de l’any litúrgic, en consonància amb el diumenge o festa corresponent.

Accedir a aquests setze textos de gran densitat doctrinal és una aventura desconcertant per a les noves generacions que no han conegut la gènesi i el desplegament de l’esdeveniment. Una forma possible –i és això el que pretén el llibre– és apropar els documents a allò a què el cristià ja està més familiaritzat: la celebració de l’any litúrgic.

Cada diumenge o gran festa, doncs, té assignat un fragment d’un dels grans documents. El lector podrà així apropar-se a les pàgines més significatives del llegat del Vaticà II i trobar-hi aliment per a la pròpia vivència de la fe.