Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Clarisses) Les germanes Clarisses de Fortià fan donació del Monestir de Santa Clara a la “Fundació Acollida i Esperança”. Les sis germanes clarisses que actualment integren la comunitat hi continuaran vivint i d’aquesta manera donen projecció de futur a la seva presència al territori de l’Alt Empordà. 

El desembre passat, davant de notari, es va signar el contracte de donació del Monestir de Santa Clara de Fortià (Alt Empordà) per part de la Comunitat de Clarisses cap a la Fundació Acollida i Es­pe­rança.

Culminava així un procés que va començar un any enrere amb les primeres converses fins a tancar l’acord de donació que contempla, per una banda, la continuïtat de les germanes clarisses dins del Monestir, així com el compromís de cura i suport de la comunitat per part de la Fun­dació, i per altra, un millor aprofitament de la finca, de les seves instal·la­cions i terrenys i de les seves potencialitats de futur.

Acollida i Esperança, una fundació canònica amb més de 20 anys d’història dedicats a l’acció social i més concretament a l’atenció i la cura de per­sones que pateixen exclusió social, ha anat obrint i gestionant serveis socio­educatius i sociolaborals. Actualment -i malgrat la crisi econòmica- un dels reptes estratègics de l’entitat és obrir noves línies de producció i de treball remunerat per ampliar la seva activitat. És en aquest objectiu que s’em­mar­ca la nova activitat agroecològica i d’avicultura de Fortià.

Les terres del Monestir s’han tornat a conrear, i a mitjans del 2012 s’ha posat en funcionament un centre especial de treball de producció agroecològica de productes d’horta. La nova unitat de negoci es diu Horta de Santa Clara i ha permès contractar a cinc persones, quatre d’elles amb certificats de disminució i dificultats per la inserció laboral. Aquest pro­jecte s’ha dut a terme amb una aliança empresarial amb la Cooperativa Tar­pu­na, especialista en agricultura ecològica i social.

A més a més, ja fa uns mesos que la Fundació treballa conjuntament amb l’abadessa del Monestir, Sor Assumpció, amb la formació d’un equip per donar continuïtat a la granja d’engreix de pollets que funciona a la finca. Tenint en compte que l’any 2013 totes les germanes ja s’hauran jubilat, un dels reptes era aconseguir no tancar aquesta unitat de producció i seguir endavant amb l’esmentada activitat.

Finalment, a mig o llarg termini, es planteja també aprofitar l’edifici del Mo­nestir per desenvolupar-hi algun tipus de residència o casa d’a­­co­lli­ment en funció de les necessitats del lloc i de les possibilitats eco­nò­mi­ques.

Amb tots aquest projectes, alguns en fase ja executiva, les germanes cla­risses de Fortià continuen vivint el mateix carisma dels seus fundadors, Francesc i Clara d’Assís, coneguts en la història pel seu lliurement als més pobres i mar­ginats del seu temps, que eren els leprosos. La Fundació Acollida i Esperança i les monges franciscanes de Santa Clara mereixen un elogi i un suport eficaç i generós.