Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

L’arquebisbat de Barcelona ha fet pública una nota aquest dilluns en la que afirma que el capellà Manel Pousa “no ha incorregut en la censura d’excomunió latae sententiae establerta pel cànon 1398”. Així, el procés obert el mes passat per la suposada col·laboració en un avortament es tanca amb l’exculpació del pare Manel. Aquest tema ja va ser font de polèmica fa tres anys i es va tancar amb la mateixa conclusió.

La nota fa referència per primera vegada a un escrit del Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, Lluís Ladaria, en què deia que “aquest Dicasteri, després d’haver examinat les respostes transmeses, considera que el Rvd. Pousa no sembla haver incorregut en cap pena canònica”. Aquest text està datat a Roma el 15 d’octubre de 2009 i es va rebre a l’arquebisbat després d’estudiar-se el mateix cas que ara ha tornat a ser polèmic per l’aparició del nou llibre sobre el pare Manel.

Unes declaracions del 2008 en les que Manel Pousa parlava dels mateixos fets que ara recorda en el llibre, ja van motivar una nota de l’arquebisbat el 2008 en les que s’afirmava que “l’interessat en conversa personal amb el seu bisbe” ja havia “matisat el sentit de les anteriors declaracions”. Amb la nota d’ara de l’arquebisbat, es fa públic el text del pare Ladaria on es mostra que el procediment que arrenca d’aquestes declaracions ja va quedar tancat a Roma el 2009.

El delegat episcopal que ha seguit el procediment administratiu que es va obrir arran del nou llibre conclou “amb la deguda certesa” que no hi ha excomunió per col·laboració en un avortament perquè “no ha concorregut en la intenció de procurar l’avortament i per no haver tingut complicitat principal en els avortaments decidits del tot i portats a terme per dues noies en situació econòmica molt precària”. El 16 de març, després de diverses denúncies públiques, el cardenal Lluís Martínez Sistach va encarregar a Xavier Bastida, vicari judicial emèrit de l’arquebisbat, junt amb dos capellans més -Joan Benito, vicari judicial, i Ramon Batlle Tomàs, membre del Tribunal Eclesiàstic- realitzar un procediment administratiu per verificar una possible excomunió latae sententiae, o automàtica.

L’arquebisbe de Barcelona, doctor i expert en dret canònic i que fa pocs dies va ser rebut pel papa, ja ha comunicat al pare Manel la resolució i li ha reiterat “que el seu treball que fa al servei dels més pobres i marginats de la societat el realitzi sempre d’acord amb l’ensenyament de l’Església, amb la seva doctrina social i respectant tota vida humana des de la seva concepció fins a la mort natural”.